Μελέτη του LSE: η φτώχεια έχει τεράστιο αντίκτυπο στα γνωστικά & κοινωνικά αποτελέσματα των παιδιών

Μελέτη του LSE: η φτώχεια έχει τεράστιο αντίκτυπο στα γνωστικά & κοινωνικά αποτελέσματα των παιδιών

Μια νέα μελέτη από το London School of Economics (LSE) και συγκεκριμένα το Centre for Analysis of Social Exclusion (CAGE) που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2017, δείχνει ότι η φτώχεια έχει τεράστιο αντίκτυπο στα γνωστικά, κοινωνικά και συμπεριφορικά αποτελέσματα των παιδιών. Τα φτωχότερα παιδιά έχουν χειρότερα αποτελέσματα ακριβώς επειδή είναι φτωχά.

Η έκθεση, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Joseph Rowntree, επικαιροποιεί μια αρχική ανασκόπηση του 2013, με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Οι ερευνητές του LSE αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρή αιτιακή επίδραση μεταξύ της παιδικής φτώχειας και των γνωστικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών αποτελεσμάτων των παιδιών.

Ανασκοπώντας 61 μελέτες από χώρες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, η μελέτη διαπίστωσε άμεση συσχέτιση μεταξύ του χρήματος – ή της έλλειψής του – και των αποτελεσμάτων στη ζωή του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής του ανάπτυξης. Οι μελέτες που ανασκοπήθηκαν παρακολούθησαν τις οικογένειες μέσα στο χρόνο, εξετάζοντας τις αλλαγές του οικογενειακού εισοδήματος και τις επιδράσεις που είχαν αυτές στα αποτελέσματα των παιδιών έως την ηλικία των 18 ετών.

Εξέτασαν μια σειρά διαφορετικών αποτελεσμάτων όπως γνωστική ανάπτυξη, σχολική επίδοση, σωματική υγεία, κοινωνική και συμπεριφορική ανάπτυξη, προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης αλλά και ενδιάμεσα αποτελέσματα, όπως παράγοντες που γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικοί για τα παιδιά (πχ. το περιβάλλον για μάθηση στο σπίτι, η ψυχική υγεία της μητέρας, οι γονικές συμπεριφορές).

Διαπιστώσαν ότι σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που μας δείχνουν ότι όταν αυξάνεται το εισόδημα, τα παραπάνω αποτελέσματα βελτιώνονται και αντίστροφα, όταν μειώνεται το εισόδημα βλέπουμε κάποια αρνητικά αποτελέσματα.

Για να εξηγήσουν γιατί επηρεάζει το εισόδημα, βρήκαν στοιχεία από τις μελέτες που υποστηρίζουν δύο κεντρικές θεωρίες: μία σχετικά με τη δυνατότητα των γονέων να επενδύουν σε αγαθά και υπηρεσίες που βελτιώνουν περαιτέρω την ανάπτυξη των παιδιών και άλλη μία σχετικά με το στρες και το άγχος που υφίστανται οι γονείς λόγω χαμηλού εισοδήματος. Υπάρχουν ιδιαίτερα ισχυρές ενδείξεις ότι η αύξηση του εισοδήματος είναι πιθανό να μειώσει τη μητρική κατάθλιψη, η οποία είναι γνωστό ότι είναι σημαντική για τα αποτελέσματα των παιδιών.

Σύμφωνα με συνέντευξη της Kerris Cooper, ερευνήτριας και συγγραφέα της μελέτης, υπάρχουν πολλά κανάλια που οδηγούν σε αυτήν την αιτιακή σχέση. Για παράδειγμα, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μας παρέχουν μια ένδειξη για το τι συμβαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ψυχική υγεία της μητέρας είναι πραγματικά σημαντική για διάφορα αποτελέσματα στα παιδιά. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή η ψυχική υγεία της μητέρας επηρεάζει τη γονική συμπεριφορά.

Όταν το εισόδημα μειώνεται, οι μητέρες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους και όταν το χαμηλό εισόδημα βελτιώνεται, η ψυχική υγεία τους είναι πιο πιθανό να βελτιωθεί. Αυτό είναι εν μέρει που εξηγεί αυτές τις βελτιώσεις στα αποτελέσματα των παιδιών σε σχέση με την κοινωνική συμπεριφορά τους και επίσης τα αποτελέσματα στη σχολική ζωή.

“Does Money Affect Children’s Outcomes: An Update” – July 2017.
Kerris Cooper & Kitty Stewart, Centre for the Analysis of Social Exclusion(CASE) & the Department of Social Policy at LSE
Ολόκληρη τη μελάτη θα βρείτε εδώ
http://sticerd.lse.ac.uk/case/_new/research/money_matters/report.asp