Η νέα Διακήρυξη για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη

Η νέα Διακήρυξη για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη

Ostrava, Τσεχία, 13 Ιουνίου 2017. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (WHO/Europe), η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UN Environment), καλούν τους Ευρωπαίους ηγέτες να αυξήσουν την δράση τους για την πρόληψη θανάτων και ασθενειών που συνδέονται με το περιβάλλον.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πεθαίνουν πρόωρα εξαιτίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αυτό αντιστοιχεί στο 15% τουλάχιστον των συνολικών θανάτων στην Ευρώπη. Περίπου οι μισοί από αυτούς τους θανάτους οφείλονται στην εξωτερική και εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση. Συνολικά, οι ευρωπαίοι πολίτες χάνουν ετησίως 50 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής από περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 26% περίπου της ισχαιμικής καρδιοπάθειας, το 25% των εγκεφαλικών επεισοδίων και το 17% των καρκίνων στην Ευρώπη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου στην Ευρώπη, υπεύθυνη για 620.000 θανάτους ετησίως από την εξωτερική ρύπανση (πχ. μεταφορές, βιομηχανία, παραγωγή ενέργειας) και τη ρύπανση στους εσωτερικούς χώρους (πχ. καύση στερεών καυσίμων για θέρμανση και μαγειρική, ανεπαρκής εξαερισμός, παθητικό κάπνισμα). Τα τροχαία ατυχήματα σκοτώνουν 85.000 άτομα ετησίως.

Οι οικονομικοί περιορισμοί, οι ανισότητες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα από την αλλαγή του κλίματος, η αύξηση των μη-μεταδοτικών ασθενειών, η γήρανση του πληθυσμού, η ταχεία αστικοποίηση, επιδεινώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην υγεία των Ευρωπαίων.

Το 2015, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε αστικές περιοχές. Μέχρι το 2030, 8 στους 10 Ευρωπαίους θα ζουν σε πόλεις, όπου ενδέχεται να εκτίθενται σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι πιο ευάλωτοι – τα παιδιά, οι άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια, τα άτομα σε υψηλό κίνδυνο περιθωριοποίησης, οι μετανάστες – επηρεάζονται δυσανάλογα.

Στην Έκτη Υπουργική Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Υγεία που έγινε στην Ostrava (Τσεχία) στις 13-15 Ιουνίου 2017, περισσότεροι από 450 εκπρόσωποι από τις 53 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας συσκέφτηκαν μαζί με διεθνείς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για να υπογράψουν μια δήλωση δέσμευσης για τις προτεραιότητες σε δράσεις για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία μέχρι το 2018. Μέχρι το 2018, οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αναπτύξουν εθνικά χαρτοφυλάκια δράσης για το περιβάλλον και την υγεία. Θα πρέπει να βασίζονται στις εφτά προτεραιότητές που περιγράφονται στη Διακήρυξη που προέκυψε από τη συνδιάσκεψη:

1. βελτίωση της ποιότητας του αέρα του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
2. εξασφάλιση καθολικής, δίκαιης και βιώσιμης πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής
3. ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
4. πρόληψη και εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία και των ανισοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων και τις μολυσμένες περιοχές
5. ενίσχυση και στήριξη μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
6. υποστήριξη των προσπαθειών των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών να γίνουν πιο υγιείς, πιο δίκαιες, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες
7. οικοδόμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας.

Περισσότερα στο http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health