Στις νεαρές γυναίκες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι λιγότερο πιθανό να προσφερθεί το εμβόλιο HPV

Στις νεαρές γυναίκες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι λιγότερο πιθανό να προσφερθεί το εμβόλιο HPV

Οι νεαρές γυναίκες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν λιγότερες πιθανότητες να τους παρασχεθεί το προστατευτικό εμβόλιο HPV και να ολοκληρώσουν τον πλήρη κύκλο, αποκαλύπτει έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sexually Transmitted Infections.

Οι νεαρές γυναίκες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να αποτελούν κατά προτεραιότητα τον πληθυσμό στόχο, προκειμένου να προαχθεί η συνολική πρόσληψη του προγράμματος εμβολιασμού, το οποίο ήταν πολύ κάτω από το 80% που απαιτείται για να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ποσοστά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, κατά τα τρία πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του, λένε οι συγγραφείς.
Ο συγγραφείς στηρίζουν τα συμπεράσματά τους στις απαντήσεις σε ανώνυμα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 2.247 νέες γυναίκες ηλικίας 13 έως 19, και συγκριτικά εθνικά δεδομένα που αφορούν στον τρόπο ζωής αυτής της ηλικιακής ομάδας. Όλες οι συμμετέχουσες παρευρέθησαν σε κλινικές σεξουαλικής υγείας που βρίσκονται σε 19 νοσοκομεία και 13 κοινοτικές υπηρεσίες στην Αγγλία μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2011.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα χαρακτηρίζονταν σε πολύ υψηλότερα ποσοστά από τους παράγοντες που είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, όπως αποδεικνύεται από την βάση εθνικών δεδομένων. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται το κάπνισμα -48% vs 14% στα άτομα ηλικίας 15 ετών- η πρώτη σεξουαλική επαφή σε ηλικία <16 ετών -52% vs 38% (μεταξύ 16-19 ετών)- και οι προηγούμενες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις – 5% vs 4%-.
Οι συμμετέχουσες στη μελέτη χαρακτηρίζονταν από υψηλότερο επιπολασμό του καπνίσματος και περισσότερους ερωτικούς συντρόφους. Σε 3 από τους 4 (74%) συμμετέχουσες το προστατευτικό εμβόλιο HPV τους είχε προσφερθεί, κυρίως στο σχολείο (60%). Ενώ τα δύο τρίτα (65%) των συμμετεχόντων στους οποίους προσφέρθηκε το προστατευτικό εμβόλιο HPV, το πραγματοποίησαν, τα ποσοστά ολοκλήρωσης ήταν σημαντικά χαμηλότερα μεταξύ των συμμετεχουσών που ζούσαν στο Λονδίνο, σε όσες δεν ήταν «λευκές» (58%) (42-56%), σε όσες ήταν ηλικίας 17 έως 19 ετών (62%), στις καπνίστριες (59%) και σε όσες είχαν προηγούμενο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (53%). Πάνω από το ήμισυ (57%) των κοριτσιών που αρνήθηκαν το εμβόλιο όταν τους προσφέρθηκε, ανέφεραν πως ενδεχομένως θα το είχαν αποδεχτεί στην περίπτωση που εκείνες/οι γονείς/ ή οι φίλιοι τους ήταν καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το όφελος του εμβολιασμού, ενώ περίπου 1 στις 5 (22%) δήλωσαν ότι δεν έκαναν κανένα follow up.

Η χαμηλή συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV αυξάνει τον κίνδυνο που διατρέχουν οι γυναίκες αυτές για την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσει περαιτέρω σε χαμηλότερη υιοθέτηση προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, προειδοποιούν οι συγγραφείς. Η χαμηλή συμμετοχή μπορεί επίσης να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, προσθέτουν. «Προβλέπεται σημαντικός αντίκτυπος στον αριθμό των θανάτων που οφείλονται στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με προϋπόθεση την ολοκλήρωση κατά 80% του συνόλου των δόσεων, γράφουν.

Πηγή
Rachel J Sacks, Andrew J Copas, Dawn M Wilkinson, Angela J Robinson. Uptake of the HPV vaccination programme in England: a cross sectional survey of young women attending sexual health servicesSexually Transmitted Infections, March 2014