Όσοι παραμένουν στην εργασία τους ενώ πάσχουν από κατάθλιψη μπορεί να έχουν οφέλη στην υγεία τους

Όσοι παραμένουν στην εργασία τους ενώ πάσχουν από κατάθλιψη μπορεί να έχουν οφέλη στην υγεία τους

Mελέτη βρήκε πως τα άτομα, που πάσχουν από κατάθλιψη, μπορεί να βοηθηθούν στην καλύτερη διαχείριση της ασθένειάς τους, εφόσον συνεχίσουν να εργάζονται από το να λάβουν άδεια ασθένειας. Η συγκεκριμένη μελέτη, που είναι προϊόν της συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Menzies, είναι η πρώτη που διερεύνησε το μακροπρόθεσμο κόστος και τις επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από τον – σχετιζόμενο με την κατάθλιψη – απουσιασμό σε σύγκριση με τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη και εξακολουθούν να εργάζονται.

Η επικεφαλής της έρευνας Dr. Fiona Cocker, δήλωσε πως η βαθύτερη κατανόηση του κόστους και των συνεπειών τόσο του απουσιασμού (absenteeism) όσο και του παρουσιασμού (presenteeism) θα συμβάλλουν στη σύσταση πιο τεκμηριωμένων συστάσεων προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών τους. «Αυτό που βρήκαμε είναι ότι, όταν τα άτομα συνεχίσουν να εργάζονται ενώ αντιμετωπίζουν καταθλιπτική διαταραχή, μπορεί να έχουν ορισμένα οφέλη για την υγεία τους, ενώ αντίθετα η απουσία από την εργασία, εξαιτίας της κατάθλιψης, δεν επιφέρει καμία σημαντική βελτίωση στην υγεία του εργαζομένου ή στην ποιότητα ζωής του» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το κόστος που συνδέεται με τον – σχετιζόμενο με την κατάθλιψη – απουσιασμό βρέθηκε πως είναι υψηλότερο για τους εργαζομένους που κάνουν δουλειές γραφείου, οι οποίοι και δήλωσαν χειρότερη ποιότητα ζωής, από αυτούς που πραγματοποιούν χειρωνακτική εργασία.» Οι ερευνητές υπολόγισαν το κόστος με βάση την απώλεια της παραγωγικότητας και τα έξοδα, που σχετίζονται με την φαρμακευτική αγωγή και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και με την αντικατάσταση ενός εργαζομένου που απουσιάζει από την εργασία του. «Αυτή είναι μία σημαντική πληροφορία για τους εργοδότες, τους επαγγελματίες υγείας και τους εργαζομένους, που έρχονται αντιμέτωποι με την απόφαση μεταξύ παραμονής στην εργασία ή την άδεια ασθενείας. Προτείνεται, λοιπόν, οι μελλοντικές στρατηγικές προαγωγής της ψυχικής υγείας στην εργασία να περιλαμβάνουν πολιτικές, οι οποίες προάγουν τη συνέχιση της εργασίας μέσω της παροχής ευέλικτου ωραρίου και την τροποποίηση των εργασιακών καθηκόντων ή του εργασιακού περιβάλλοντος.»

Τα σχετικά προγράμματα που υλοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν θετικές, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την υγεία και την ευεξία μέσω της διατήρησης της αίσθησης της καθημερινής ρουτίνας για το άτομο, αλλά και της υποστήριξης των συναδέλφων. Τέλος, η διερεύνηση αυτών των συνεπειών σε εργαζομένους γραφείου και σε χειρώνακτες μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία συστάσεων για την παραμονή στην εργασία, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένα είδη επαγγελμάτων. Αυτές οι μέθοδοι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και σε άλλα προβλήματα υγείας, στα οποία επηρεάζεται η προσέλευση στην εργασία, όπως ο διαβήτης ή τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πηγή: University of Melbourne. “Working during depression can offer health benefits to employees.” ScienceDaily, 2014. <www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140910102910.htm>.