Η κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Η κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017: Τάσεις και εξελίξεις

Έχουν συνέπειες για την Ευρώπη οι διεθνείς εξελίξεις της πολιτικής για την κάνναβη;
Οι πρόσφατες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο για την κάνναβη σε τμήματα της αμερικανικής ηπείρου έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων χάραξης πολιτικής και του κοινού στην Ευρώπη. Οι εξελίξεις υπήρξαν αρκετά διαφορετικές και, για να αξιολογηθούν τα σχετικά κόστη και οφέλη των διαφορετικών προσεγγίσεων της πολιτικής για την κάνναβη, θα πρέπει να διενεργηθούν πρώτα αξιόπιστες αξιολογήσεις. Επιπλέον, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό οι εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα αλλού μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία όσον αφορά στις στάσεις απέναντι στη ρύθμιση και τη χρήση της κάνναβης. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις εκτείνονται από τα περιοριστικά μοντέλα έως την ανοχή μερικών μορφών προσωπικής χρήσης. Παρ’ όλα αυτά, διεξάγεται πλέον ζωηρός διάλογος γύρω από θέματα όπως το δικαίωμα παραγωγής κάνναβης για προσωπική χρήση και τη διάθεση κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς, θέματα για τα οποία σε μερικές χώρες υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον.
Tο 2016, η δημοσίευση των δύο νέων σημαντικών ερευνών στον μαθητικό πληθυσμό (μαθητές ηλικίας περίπου 15-16 ετών) είναι χρήσιμη, καθώς επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ προτύπων χρήσης κάνναβης και άλλων ουσιών από τους ευρωπαίους και τους αμερικανούς μαθητές. Στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα των μετρήσεων χρήσης κάνναβης είναι χαμηλότερα από εκείνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η χρήση κάνναβης αναφέρεται λιγότερο συχνά από το κάπνισμα. Αντιθέτως, η χρήση κάνναβης από τους μαθητές στις ΗΠΑ υπερβαίνει το κάπνισμα, το οποίο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα επίπεδα κατανάλωσης οινοπνευματωδών διαφέρουν επίσης: οι ευρωπαίοι μαθητές που αναφέρουν ότι καταναλώνουν οινοπνευματώδη και δηλώνουν πιο έντονα πρότυπα κατανάλωσης, είναι περισσότεροι από τους αμερικανούς μαθητές.

Η αγορά διεγερτικών ουσιών της Ευρώπης

Οι ευρύτερα διαδεδομένες παράνομες διεγερτικές ουσίες στην Ευρώπη —κοκαΐνη, MDMA και αμφεταμίνες— εξακολουθούν να συνδέονται με ποικίλα και γεωγραφικά διαφοροποιημένα πρότυπα χρήσης, τα δε αναφερόμενα επίπεδα καθαρότητας όλων είναι υψηλότερα από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία. Η κοκαΐνη είναι ιστορικά η ευρύτερα διαδεδομένη παράνομη διεγερτική ουσία σε ορισμένες χώρες, κυρίως στη νότια και στη δυτική Ευρώπη. Νέα στοιχεία της παρούσας έκθεσης υποστηρίζουν τη διαπίστωση αυτή, καθώς αυξήθηκαν οι κατασχέσεις της ουσίας στις καθιερωμένες οδούς διακίνησης προς τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές. Αντιθέτως, στη βόρεια και στην κεντρική Ευρώπη, η αμφεταμίνη και, σε μικρότερο βαθμό, η μεθαμφεταμίνη διαδραματίζουν στην αγορά ναρκωτικών σημαντικότερο ρόλο από ό,τι η κοκαΐνη.
Η ενέσιμη χρήση μειώνεται, αλλά παραμένει πρόκληση για τις πολιτικές στον τομέα της δημόσιας υγείας Πληροφορίες από τα κέντρα θεραπείας και άλλες πηγές υποδεικνύουν ότι η συνολική διαχρονική τάση όσον αφορά στην ενέσιμη χρήση παραμένει καθοδική.
Μερικοί από τους δείκτες επιβλαβών για την υγεία συνεπειών που συνδέονται με τη συγκεκριμένη οδό χορήγησης, και ειδικότερα τα ποσοστά νεοδιαγνωσθέντων κρουσμάτων HIV που συνδέονται με την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, εμφανίζουν παράλληλη καθοδική πορεία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανησυχίες στον συγκεκριμένο τομέα έχουν εξαφανιστεί.
Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η διάγνωση των αιματογενώς μεταδιδόμενων ασθενειών γίνεται συνήθως με σχετική καθυστέρηση στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, σε σύγκριση με άλλες ομάδες, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα επιτυχημένης παρέμβασης. Η καθυστερημένη διάγνωση έχει επίσης σημασία σε σχέση με τη λοίμωξη από τον HCV, η οποία παρατηρείται συχνά σε υψηλά ποσοστά στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Τα τελευταία χρόνια, οι δυνατότητες θεραπείας της ιογενούς ηπατίτιδας βελτιώθηκαν σημαντικά, με την άφιξη νέας γενιάς φαρμάκων τα οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η εξάλειψη της ασθένειας αυτής μπορεί να θεωρηθεί πλέον τόσο ως ευκαιρία όσο και ως πρόκληση για τους παρόχους γενικής υγειονομικής περίθαλψης και τις ειδικευμένες υπηρεσίες θεραπείας

Η μεταβαλλόμενη φύση του προβλήματος των οπιοειδών

Η σύγκριση με τις εξελίξεις στη Βόρεια Αμερική παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για την ανάλυση του προβλήματος των οπιοειδών στην Ευρώπη. Από την επισκόπηση των στοιχείων προκύπτει ότι, παρότι η συνολική κατάσταση στην Ευρώπη εξακολουθεί να διαφέρει, υπάρχουν μερικοί παραλληλισμοί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η χρήση ηρωίνης εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 80 %) των νέων αιτήσεων θεραπείας για τα ναρκωτικά από τα οπιοειδή στην Ευρώπη. Επιπλέον, η συνολική μείωση των αιτήσεων θεραπείας για την ηρωίνη, η οποία παρατηρείται από το 2007, δεν είναι πλέον έκδηλη. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ανοδική εκτίμηση στην Ευρώπη όσον αφορά στους θανάτους από υπερβολική δόση, για τρίτη συνεχή χρονιά. Πολλοί από τους θανάτους αυτούς οφείλονται στην ηρωίνη. Στη Βόρεια Αμερική καταγράφονται επίσης σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα σχετιζόμενες με την κατάχρηση συνταγογραφούμενων οπιοειδών, αυξανόμενα επίπεδα χρήσης ηρωίνης και, πιο πρόσφατα, εμφάνιση συνθετικών οπιοειδών υψηλής δραστικότητας, ιδίως παραγώγων φαιντανύλης. Μια διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών είναι ότι στην Ευρώπη πολύ λίγοι χρήστες που ζητούν εξειδικευμένη θεραπεία το πράττουν λόγω εθισμού σε οπιοειδή αναλγητικά φάρμακα. Αυτό αντικατοπτρίζει προφανώς τα διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην εμπορική διάθεση και στη συνταγογράφηση μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάται το ενδεχόμενο ελλιπούς αναφοράς στοιχείων, καθώς οι Ευρωπαίοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με συνταγογραφούμενα φάρμακα μπορεί να απευθύνονται σε υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούν οι χρήστες ναρκωτικών

Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017: Τάσεις και εξελίξεις, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (2017)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2017