Η απουσία μέριμνας σε ότι αφορά στο κάπνισμα στους ανθρώπους με ασθένειες ψυχικής υγείας, οδηγεί στην πρόωρη θνησιμότητα

Η απουσία μέριμνας σε ότι αφορά στο κάπνισμα στους ανθρώπους με ασθένειες ψυχικής υγείας, οδηγεί στην πρόωρη θνησιμότητα

Σύμφωνα με έκθεση του Royal College of Physicians (RCP) και του Royal College of Psychiatrists (RCPsych), η φροντίδα σε ότι αφορά στην καπνιστική συνήθεια των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές παραμελείται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης και διαχείρισης της ψυχικής τους υγείας.

Ένας στους 3 εκ των 10 εκ. καπνιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Αν και το 20% του γενικού πληθυσμού καπνίζει, το ποσοστό των καπνιστών μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή είναι 40%, και είναι ακόμη υψηλότερο μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Τα άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα ημερησίως, είναι περισσότερο εξαρτημένοι από την νικοτίνη και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στη διακοπή καπνίσματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Οι καπνιστές που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή είναι εξίσου πιθανό να επιθυμούν τη διακοπή του καπνίσματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο είναι πιο πιθανό να είναι βαριά εξαρτημένοι καπνιστές, να έχουν την πεποίθηση πως η διακοπή του καπνίσματος θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη για αυτούς και ότι είναι λιγότερο πιθανό να πετύχουν σε οποιαδήποτε απόπειρα διακοπής επιχειρήσουν. Πολλοί αποθαρρύνονται, εκλαμβάνοντας τα συμπτώματα της αποχής από τη νικοτίνη με εκείνα των υποκείμενων ψυχικών διαταραχών. Ωστόσο, η διακοπή του καπνίσματος βελτιώνει την ψυχική υγεία μακροπρόθεσμα.

Βασικές Συστάσεις της Έκθεσης
• Η αντικαπνιστική πολιτική είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της διακοπής του καπνίσματος στους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
• Το κάπνισμα θα πρέπει να απαγορεύεται σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.
• Οι καπνιστές που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να τους παρέχεται άμεσα τακτική εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος καθώς και φαρμακοθεραπεία για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της αποχής από τη νικοτίνη.
• Οι Επίτροποι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να διασφαλιστεί η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η παροχή υποστήριξης για τη διακοπή του καπνίσματος.
• Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ανθρώπους που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές θα πρέπει να εκπαιδεύονται στα θέματα που σχετίζονται με το κάπνισμα, στην παροχή σύντομη συμβουλευτικής για τη διακοπή του καπνίσματος, για την παροχή περαιτέρω υποστήριξης, για τον καθορισμό επανελέγχου σε όσους έχουν ανάγκη από περαιτέρω βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος Τέτοιου είδους εκπαίδευση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.
• Οι φορείς χρηματοδότησης θα πρέπει να εξετάσουν την ενθάρρυνση και την επένδυση στην έρευνα για την αντιμετώπιση του καπνίσματος ως αιτία νοσηρότητας και κοινωνικών ανισοτήτων.

Πηγή:http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/smoking_and_mental_health_-_key_recommendations.pdf