22 Μαρτίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

22 Μαρτίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Το φετινό θέμα ‘Φύση για το Νερό’  διερευνά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φύση για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις του νερού του 21ου αιώνα. Οι περιβαλλοντικές ζημιές, μαζί με την αλλαγή του κλίματος, οδηγούν τις κρίσεις που σχετίζονται με το νερό που παρατηρούμε σε όλο τον κόσμο. Οι πλημμύρες, η ξηρασία και η ρύπανση των υδάτων επιδεινώνονται από την υποβάθμιση της βλάστηση, του εδάφους, των ποταμιών και των λιμνών.

Όταν παραμελούμε τα οικοσυστήματα μας, καθίσταται δυσκολότερο να παρέχουμε σε όλους το νερό που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε και να ευδοκιμήσουμε.

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση έχουν τη δυνατότητα να λύσουν πολλές από τις προκλήσεις μας για το νερό. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα με την «πράσινη» υποδομή και να την εναρμονίσουμε με την «γκρι» υποδομή όπου είναι δυνατόν. Η φύτευση νέων δασών, η επανασύνδεση των ποταμών με τις πλημμυρικές περιοχές και η αποκατάσταση υγροτόπων θα εξισορροπήσουν τον κύκλο του νερού και θα βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία και τα μέσα διαβίωσης.

Περισσότερα στο http://worldwaterday.org/

Διαβάστε το http://worldwaterday.org/app/uploads/2018/02/fact_sheet_WWD2017_EN_2.pdf