Όλα τα τεύχη του τριμηνιαίου περιοδικού Νέα Υγεία θα τα βρείτε στη βιβλιοθήκη του ΙΚΠΙ
Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 210 72 22 723