Υποβολή εργασιών

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ!

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο επιστημονικό πρόγραμμα του 7ου Συνεδρίου Προαγωγής & Αγωγής Υγείας με θέμα ‘Ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών – ο ρόλος της Προαγωγής Υγείας’ μέσω:

– προφορικών ανακοινώσεων (ομιλία με χρόνο παρουσίασης 8′ λεπτά)
– αναρτημένων ανακοινώσεων (posters)

και ΝΕΑ προθεσμία υποβολής περίληψης της πρότασής σας για Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) έως τις 5 Νοεμβρίου 2017.

Θέματα Συνεδρίου
Μπορείτε να συμμετάσχετε στο επιστημονικό πρόγραμμα με τις ερευνητικές σας εργασίες για την προαγωγή υγείας στους χώρους:
– της κοινότητας
– του σχολείου
– της εργασίας
– των υπηρεσιών υγείας
Παρακαλούμε, αναφέρετε στις περιλήψεις και τις παρουσιάσεις των εργασιών σας τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού της έρευνας σας ως προς το θέμα της ευαλωτότητας.

Υποβολή των εργασιών
Για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων των επιστημονικών εργασιών σας ανοίξτε εδώ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο word document και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 7synedrioproagwgis2017@gmail.com .

Βράβευση Εργασιών
Η ΕΕΠΑΥ και η Επιστημονική Επιτροπή του 7ου Συνεδρίου Προαγωγής & Αγωγής Υγείας θα επιλέξει και θα βραβεύσει τις εφτά καλύτερες (προφορικές ή αναρτημένες) επιστημονικές εργασίες κατά την τελετή λήξης του Συνεδρίου. Οι βραβευμένες εργασίες θα παρουσιαστούν κατόπιν συνεννόησης με τους συγγραφείς σε ειδικό τεύχος του τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ της ΕΕΠΑΥ. Τα κύρια κριτήρια επιλογής για τη βράβευση είναι η ποιότητα της ερευνητικής μεθοδολογίας και  η συνεισφορά γνώσεων σχετικά με το θέμα του Συνεδρίου.

Ενημέρωση & Οδηγίες
– Ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 θα έχετε ενημερωθεί για την αποδοχή ή μη-αποδοχή της εργασίας σας από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, τον τρόπο & το χώρο παρουσίασης.
– Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε αναρτημένων, αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.
Προφορικές ανακοινώσεις: ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.
Αναρτημένες ανακοινώσεις: τα posters θα βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική είσοδο του αμφιθεάτρου “Γ. Κοτζίας” καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.
– Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος ομιλητής/συγγραφέας σε μέχρι δύο εργασίες (προφορικές ή αναρτημένες). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εργασιών στις οποίες θα μπορούσε κάποιος να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας.

Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα, πρέπει τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε εργασία να πραγματοποιήσει εγγραφή στο συνέδριο.