Οι διαφορετικές συνήθειες στην κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να αυξάνουν τις πιθανότητες διαζυγίου
Η υπερκατανάλωση αλκοόλ είναι μεγάλη σε όλο τον κόσμο
Οι εξαρτήσεις των γονέων σχετίζονται με την κατάθλιψη των παιδιών στην ενήλικη ζωή
Οδηγίες NICE για τον περιορισμό του καπνίσματος
Η βαριά κατανάλωση αλκοόλ στους άνδρες μέσης ηλικίας μπορεί να επιταχύνει την έκπτωση μνήμης
‘Eρευνα ενισχύει τα ευρήματα για την επικινδυνότητα της κατανάλωσης αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη
Η κατάχρηση αλκοόλ στους νέους μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στον εγκέφαλό τους
Η φαρμακευτική αγωγή για τη διακοπή του καπνίσματος δεν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στις αρτηρίες των παιδιών