Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στις αρτηρίες των παιδιών

Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στις αρτηρίες των παιδιών

Η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα κατά την παιδική ηλικία προκαλεί μη αναστρέψιμες βλάβες στη δομή των αρτηριών των παιδιών, σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Heart Journal.

Η πάχυνση του τοιχώματος των αρτηριών που σχετίζεται με την έκθεση στο κάπνισμα των γονιών, θέτει τα παιδιά αυτά σε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιακά επεισόδια και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μεταγενέστερα στη ζωή τους. Οι ερευνητές από Τασμανία, την Αυστραλία και τη Φινλανδία επισημαίνουν ότι κατά την παιδική ηλικία η έκθεση στο κάπνισμα και από τους δύο γονείς προσθέτει επιπλέον 3,3 χρόνια στην ηλικία των αιμοφόρων αγγείων, όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που παρακολούθησε παιδιά μέχρι την ενηλικίωσή τους, προκειμένου να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης στο κάπνισμα των γονέων και του αυξημένου πάχους του έσω-μέσου χιτώνα της καρωτίδας, μία μέτρηση του πάχους των δύο έσω στρωμάτων του τοιχώματος της αρτηρίας, στην ενηλικίωση. Η μελέτη αυτή ενισχύει τα επιχειρήματα για την απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους που μπορεί να είναι παρόντα παιδιά, όπως στο αυτοκίνητο.

Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν ηλικίας 3 έως 18 ετών κατά την έναρξη της μελέτης. Η έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις για τις καπνιστικές συνήθειες των γονέων και υπερηχογραφική εκτίμηση του πάχους του τοιχώματος των αρτηριών στα παιδιά κατά την ενηλικίωση.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα κατά την παιδική ηλικία προκαλεί μια άμεση και μη αναστρέψιμη βλάβη στη δομή των αρτηριών. Οι γονείς, ή ακόμα και εκείνοι που σκέφτονται για να γίνουν γονείς, θα πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από τη βελτίωση της υγείας τους, θα προστατέψουν και την υγεία των παιδιών τους», δήλωσε η Δρ Seana Gall, από την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Έρευνας Menzies στην Τασμανία και το Πανεπιστήμιο της Τασμανίας.

«Η μείωση της έκθεσης των νέων στον καπνό αποτελεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Η νομοθεσία μπορεί να μειώσει την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, μέσω του περιορισμού του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, με αποτέλεσμα τη μείωση των νοσηλειών για καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα. Η απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι ευνοεί ιδιαιτέρως τους νέους και στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις αυτές έχουν αυξηθεί από περίπου 50% στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε 85% το 2006-7, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στο σπίτι μειώνεται. Δυστυχώς, οι μειώσεις αυτές έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό στις ανώτερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένουν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Η απαγόρευση του καπνίσματος στο αυτοκίνητο, που επιβαίνουν οι νέοι, στοχεύει σε ένα περιβάλλον όπου η έκθεση είναι υψηλή και θα μπορούσε να μειώσει αυτές τις ανισότητες. Τέτοιου είδους νομοθεσία υπάρχει ήδη στην Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν την εφαρμογή όλων των μέτρων που προστατεύουν τους νέους από το παθητικό κάπνισμα».

Πηγή: http://www.escardio.org/