Τα οφέλη της υπαίθριας άσκησης

Τα οφέλη της υπαίθριας άσκησης

Σύμφωνα με μελέτη, οι ασκήσεις σε εξωτερικό χώρο βελτιώνουν και την ψυχική ευεξία. Σε σύγκριση με την άσκηση σε εσωτερικούς χώρους, η άσκηση σε φυσικό περιβάλλον σχετίστηκε με αυξημένο αίσθημα αναζωογόνησης και ενέργειας καθώς και με μειωμένη ένταση, σύγχυση, θυμό και κατάθλιψη.
Επίσης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μεγαλύτερη απόλαυση και ικανοποίηση με τις υπαίθριες δραστηριότητες και δήλωσαν πιο πιθανό να επαναλάβουν τη δραστηριότητα σύντομα.
Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στο Peninsula College of Medicine and Dentistry ανέλυσε τις υπάρχουσες μελέτες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλά οφέλη για την ψυχική και σωματική υγεία από την άσκηση στο φυσικό περιβάλλον. Τα πορίσματά τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Environmental Science and Technology.
Η έρευνα αυτή έχει εντοπίσει μερικές ελπιδοφόρες επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία αμέσως μετά την άσκηση στο φυσικό περιβάλλον, σε αντίθεση με αυτές που αναφέρονται αμέσως μετά την άσκηση σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς την δικαίωση και υποστήριξη των θετικών επιπτώσεων των οικολογικών προγραμμάτων, και των καινοτόμων παρεμβάσεων από τους γιατρούς που περιλαμβάνουν την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους ως μέρος των ολιστικών θεραπειών για όσους πάσχουν από κατάθλιψη και παρόμοιες ψυχολογικές παθήσεις.
Οι μεγάλες και καλά σχεδιασμένες-διαχρονικές μελέτες σε πληθυσμούς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τα πιθανά πλεονεκτήματα της υπαίθριας άσκησης είναι αναγκαίες, για την πλήρη ανάλυση των επιπτώσεων της υπαίθριας άσκησης στην ψυχική και σωματική ευεξία.
Ο Δρ Thompson Jo-Coon, σχολίασε: “Η υπόθεση ότι η άσκηση στο φυσικό περιβάλλον προκαλεί ευεργετικά αποτελέσματα, είναι πολύ ελκυστική και έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον .Με τη χρήση των δεδομένων που διατίθενται σήμερα ισχυροποιείται η σχέση μεταξύ ψυχικής και σωματικής ευεξίας και υπαίθριας άσκησης, αλλά η περαιτέρω έρευνα είναι μείζονος σημασίας για την καλύτερη κατανόηση αυτής της σχέσης”.
Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Michael Depledge, πρόεδρος του Περιβάλλοντος και της Ανθρώπινης Υγείας στο ECEHH, πρόσθεσε: “Εφόσον το 75 τοις εκατό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει πλέον σε αστικά περιβάλλοντα, πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες για την επανασύνδεση των ανθρώπων με τη φύση μέσω διαφόρων πράσινων προγραμμάτων. Η έρευνά μας, η οποία συγκεντρώνει τα δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα πηγών, προσθέτει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση της ευεργετικής επίδρασης που έχει η επαφή των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον, καθώς και οι γιατροί αγωνίζονται για να αντισταθμίσουν τις αρνητικές εκβάσεις της σύγχρονης ζωής, όπως η παχυσαρκία και η κατάθλιψη. Ανυπομονούμε για την διεξαγωγή της περαιτέρω έρευνας και των δοκιμών που απαιτούνται, για να καθιερώσουμε τις υπαίθριες δραστηριότητες στο γενικό τρόπο ζωής συμπληρώνοντας τη θεραπευτική παρέμβαση.”

Πηγή: The Peninsula College of Medicine and Dentistry (2011, February 5). Benefits of outdoor exercise confirmed. ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2011/02/110204130607.htm