Τα οφέλη από την ομαδική προγεννητική φροντίδα

Τα οφέλη από την ομαδική προγεννητική φροντίδα

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Peabody του Vanderbilt, οι γυναίκες με πρόσβαση σε ομάδες προγεννητικής φροντίδας είχαν σημαντικά οφέλη, όπως περισσότερες εβδομάδες κύησης και μεγαλύτερο βάρος γέννησης.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι η ομαδική προγεννητική φροντίδα είχε “στατιστικά και κλινικά σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις στο πολύ χαμηλό βάρος γέννησης και στην εμβρυική θνησιμότητα, σε σχέση με τη συνήθη ατομική προγεννητική φροντίδα,” σύμφωνα με την κύρια ερευνήτρια της μελέτης, Emily Ε. Tanner – Smith, Eπίκουρη Καθηγήτρια στο Peabody College.

Ο σκοπός ήταν να εκτιμηθεί κατά πόσο η ομαδική προγεννητική περίθαλψη αποδίδει τα ίδια αποτελέσματα όσον αφορά τον τοκετό, σε σύγκριση με το εξατομικευμένο πρότυπο προγεννητικής φροντίδας. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, διότι σε κάποιες δομές οι ομάδες προγεννητικής φροντίδας θα μπορούσαν να είναι περισσότερο οικονομικές και ως εκ τούτου, πιο ελκυστικές στη διοίκηση της υγειονομικής περίθαλψης, δήλωσε η Tanner- Smith. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομαδική προγεννητική φροντίδα είχε εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα για τις σπάνιες ανεπιθύμητες εκβάσεις των γεννήσεων, όπως τον εμβρυϊκό θάνατο.

Επίσης, άλλα σημαντικά οφέλη που παρατηρήθηκαν αφορούσαν την ηλικία κύησης (μεγαλύτερη διάρκεια κύησης κατά ένα τρίτο της εβδομάδας περίπου) και το βάρος γέννησης (μεγαλύτερο κατά 29 γρ).

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Maternal Child and Health Journal», ένα άρθρο που παραθέτει τα αποτελέσματα μιας μελέτης με τίτλο “Οι επιπτώσεις της Ομαδικής Προγεννητικής Φροντίδας στην διάρκεια κύησης, στο βάρος γέννησης του εμβρύου και στην εμβρυική θνησιμότητα. Τα αποτελέσματα προέρχονται από ένα δείγμα 6.155 γυναικών που έλαβαν προγεννητική φροντίδα σε ομαδικό και ατομικό πλαίσιο σε πέντε πόλεις στο Tennessee. Η ομαδική προγεννητική φροντίδα βασίστηκε στην μέθοδο CenterPregnancy® που ενσωματώνει την αξιολόγηση της υγείας, την εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη σε ομαδικές συνεδρίες.

Η κύρια ερευνήτρια της μελέτης Tanner – Smith δήλωσε ότι παρόλο που αυτή η μελέτη προστίθεται στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία που αναδεικνύει τις ευεργετικές επιδράσεις της ομαδικής προγεννητικής περίθαλψης, οι ερευνητές δεν έχουν αρκετά στοιχεία για να εξετάσουν τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες που έλαβαν ομαδική υποστήριξη, είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η θεωρία πίσω από τη μέθοδο Center Pregnancy παρέχει κάποιες ενδείξεις.

«Η βασική ιδέα είναι ότι η ενσωμάτωση γυναικών σε υποστηρικτικό περιβάλλον οδηγεί σε συναισθήματα χαράς και βελτίωση των αποτελεσμάτων» όπως αναφέρει η Tanner – Smith. “Το κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των συμπεριφορών υγείας επειδή οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερη αλληλεπίδραση με άλλες γυναίκες, αλλά και με τους παρόχους προγεννητικής φροντίδας.”

Σε μια άλλη σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Midwifery & Women’s Health», οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομαδική προγεννητική φροντίδα αύξησε την πιθανότητα οι γυναίκες να θηλάζουν τα μωρά τους κατά την έξοδο από το μαιευτήριο, σε σύγκριση με όσες έλαβαν τη συνήθη εξατομικευμένη προγεννητική φροντίδα.

Πηγή:
Emily E. Tanner-Smith, Katarzyna T. Steinka-Fry, Mark W. Lipsey. The Effects of CenteringPregnancy Group Prenatal Care on Gestational Age, Birth Weight, and Fetal Demise. Maternal and Child Health Journal, 2013; DOI: 10.1007/s10995-013-1304-z