Σπανιότερος ο έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού από τις γυναίκες με σοβαρά & χρόνια προβλήματα υγείας

Σπανιότερος ο έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού από τις γυναίκες με σοβαρά & χρόνια προβλήματα υγείας

Τα δεδομένα μιας νέας μελέτης κατέδειξαν ότι οι γυναίκες με σοβαρές αναπηρίες και διάφορες χρόνιες παθήσεις πραγματοποιούν λιγότερο συχνά προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού από ό, τι οι γυναίκες χωρίς αναπηρίες ή χωρίς κάποια χρόνια πάθηση. Επίσης, σύμφωνα με την Δρ Sara Guilcher, επικεφαλή της συγκεκριμένης μελέτης, οι γυναίκες με σοβαρές αναπηρίες και διάφορες χρόνιες παθήσεις ελέγχονται λιγότερο συχνά από ό, τι οι γυναίκες με μέτρια αναπηρία ή οι γυναίκες με μόνο μία χρόνια πάθηση.

Η Δρ Guilcher απέδωσε το γεγονός αυτό στο ότι οι γυναίκες με αναπηρίες χαρακτηρίζονται συχνά και από άλλα κριτήρια κοινωνικής ευαλωτότητας, όπως το χαμηλό εισόδημα και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Preventive Medicine, είναι συνεπή με άλλες μελέτες που καταδεικνύουν ότι το χαμηλό εισόδημα και η εκπαίδευση συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά προληπτικού έλεγχου για τον καρκίνο του μαστού.

“Παρά την παρουσία ενός καθολικού συστήματος ασφάλισης υγείας στον Καναδά, η έρευνά μας καταδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών ανισοτήτων υγείας στο προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, κυρίως σε ότι αφορά στις γυναίκες που είναι περισσότερο ευάλωτες λόγω σοβαρής αναπηρίας, πολλαπλών χρόνιων παθήσεων, χαμηλού εισοδήματος και χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης,” δήλωσε η Δρ Guilcher.

Το υψηλότερο ποσοστό προληπτικού ελέγχου ήταν 75%, και αφορούσε στις γυναίκες οι οποίες χαρακτηρίζονταν από μετρίου βαθμού αναπηρία και ένα χρόνιο νόσημα. Οι γυναίκες με σοβαρή αναπηρία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων, είχαν το χαμηλότερο ποσοστό του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού (61%). Οι γυναίκες με δύο ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις υποβάλλονταν σε προληπτικό έλεγχο σημαντικά λιγότερο συχνά.

Η Δρ Guilcher υπογράμμισε ότι στο Οντάριο του Καναδά, οι γυναίκες μπορούν απευθύνονται στο Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου του Μαστού, χωρίς παραπομπή, λαμβάνοντας υπενθύμιση από το ίδιο το πρόγραμμα όταν πρέπει να πραγματοποιήσουν τη μαστογραφία τους. Τα αποτελέσματα της μαστογραφίας παρέχονται αμέσως μετά την εξέταση. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει τα δημογραφικά στοιχεία των γυναικών που εγγράφονται σε αυτό το πρόγραμμα, είπε.

Η Δρ Guilcher είπε ότι σε όλο τον κόσμο, ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες και η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Οι θάνατοι έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της προόδου στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας. Στο Οντάριο, τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν κατά 37% στις γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών μεταξύ 1990 και 2009.

Πηγή: Sara J.T. Guilcher, Aisha Lofters, Richard H. Glazier, Susan B. Jaglal, Jennifer Voth, Ahmed M. Bayoumi. Level of disability, multi-morbidity and breast cancer screening: Does severity matter? Preventive Medicine, 2014; 67: 193 DOI: 10.1016/j.ypmed.2014.07.025