Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά με την εργασία τους για το σπίτι

Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά με την εργασία τους για το σπίτι

Κατά τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, για πρώτη φορά τα παιδιά αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, με στόχο να ενισχυθεί η μάθηση και να εξασκηθούν στη μελέτη. Με την εργασία στο σπίτι, τα παιδιά μαθαίνουν:
• να διαβάζουν και να ακολουθούν οδηγίες
• να διαχειρίζονται και να υπολογίζουν το χρόνο
• να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους όσο καλύτερα μπορούν
Επίσης, η εργασία στο σπίτι βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και ηθική της εργασίας, καθώς και να νιώσουν υπερήφανα όταν τα καταφέρνουν. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν πολύ, κυρίως βάζοντας σε προτεραιότητα την εργασία για το σπίτι και βοηθώντας τους να αναπτύξουν καλές συνήθειες μελέτης.

Ο υποστηρικτικός ρόλος ενός γονέα
Οι γονείς μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη και καθοδήγηση, να απαντούν σε απορίες, να βοηθούν στην ερμηνεία των οδηγιών και να ελέγχουν την ολοκλήρωση των εργασιών για το σπίτι. Είναι όμως σημαντικό, να αντισταθούν στην παρόρμηση να δώσουν τις σωστές απαντήσεις ή να ολοκληρώνουν τις εργασίες. Επικεντρωθείτε στο να βοηθήσετε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που θα τις χρειαστούν ώστε να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους και ενθαρρύνετέ τα σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αγάπη για τη μάθηση.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες συμβουλές για να βοηθήσετε τα παιδιά στην εργασία για το σπίτι:
• Καθιερώστε μια ρουτίνα. Δώστε το μήνυμα ότι η εργασία για το σχολείο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα θέτοντας κανόνες όπως συγκεκριμένη ώρα και θέση κάθε μέρα για την διεκπεραίωση της εργασίας για το σπίτι. Καταστήσετε σαφές ότι δεν επιτρέπεται τηλεόραση, τηλέφωνο, βίντεο-παιχνίδια, παιχνίδια κλπ, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη.
• Πρόγραμμα μελέτης. Διδάξτε τα παιδιά να υπολογίσουν πόση δουλειά έχουν και τι χρειάζεται, ώστε να κάνουν ένα πρόγραμμα που να ταιριάζει με το φόρτο εργασίας τους και την ιδιοσυγκρασία τους. Μερικά παιδιά μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν με τις πιο δύσκολες εργασίες – όταν το επίπεδο ενέργειας είναι υψηλότερο – ενώ άλλα προτιμούν να ξεκινήσουν με τα πιο εύκολα καθήκοντα. Βοηθώντας τα να προσεγγίζουν την εργασία με μια στρατηγική, θα διδάξει τα παιδιά σας να μελετούν πιο ανεξάρτητα αργότερα. Επιτρέψτε τους να κάνουν ένα διάλειμμα, αν χρειαστεί, και στη συνέχεια προτρέψτε τα να συνεχίσουν τη μελέτη αφού θα έχουν καλύτερη συγκέντρωση και ενέργεια.
• Δεξιότητες οργάνωσης. Οι οργανωτικές δεξιότητες μαθαίνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα περισσότερα παιδιά στο γυμνάσιο περνούν πρώτα από πολλούς καθηγητές και αίθουσες διδασκαλίας, μέχρι να μάθουν την οργάνωση που θα τους εξασφαλίσει την επιτυχία. Διδάξτε το παιδί σας πώς να χρησιμοποιήσει ένα ημερολόγιο για να οργανώσει καλύτερα το πρόγραμμα του.
• Εφαρμογή όσων μαθαίνουν στο σχολείο στον «πραγματικό κόσμο». Συζητήστε για την εφαρμογή όλων όσων μαθαίνουν στο σχολείο στον πραγματικό κόσμο, όπως η σημασία να τηρούμε τις προθεσμίες – ακριβώς όπως και οι ενήλικοι στην εργασία τους – ή πως το μάθημα της ιστορίας σχετίζεται με ό,τι συμβαίνει σήμερα.

Προβλήματα κατά τη μελέτη στο σπίτι
Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, ο φόρτος της εργασίας στο σπίτι μπορεί να είναι μεγάλος. Οι παρακάτω στρατηγικές μπορεί να σας βοηθήσουν:
• Να είστε διαθέσιμος/η. Δεν χρειάζεται να είστε από πάνω από το παιδί, αλλά να είστε διαθέσιμος/η σε περίπτωση που σας χρειαστεί. Εάν για παράδειγμα, το παιδί σας προσπαθεί επί ώρα να λύσει προβλήματα μαθηματικών, προτείνετέ του ένα διάλειμμα. Όταν επιστρέψει στα μαθήματα, μπορείτε να ρωτήσετε εάν χρειάζεται βοήθεια.
• Να έχετε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Διατηρήστε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη σχολική χρονιά ώστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του παιδιού σας, ειδικά αν το παιδί σας δυσκολεύεται. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να σας ενημερώσουν τι συμβαίνει μέσα στην τάξη και πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας.
• Μην ξεχνάτε τις δεξιότητες μελέτης. Οι δεξιότητες μελέτης συχνά δεν μαθαίνονται στα σχολεία. Όταν βοηθάτε το παιδί σας να μελετήσει για ένα διαγώνισμα, προτείνετε μερικές αποτελεσματικές στρατηγικές μελέτης, όπως να κρατάει σημειώσεις και να υπογραμμίζει κατά την ανάγνωση.
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά. Οι περισσότεροι δάσκαλοι είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν και μπορούν να προτείνουν και βοηθήματα. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια, αν χρειαστεί. Επιβραβεύστε τα παιδιά σας για την προσπάθεια τους.
Μην περιμένετε τους βαθμούς για να διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σχολείο. Όσο πιο γρήγορα παρέμβετε, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσετε να βοηθήσετε το παιδί σας.

Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να διαβάσουν
Τα επαναλαμβανόμενα παράπονα σχετικά με τη μελέτη στο σπίτι ή και οι δυσκολίες θα μπορούσαν να υποδεικνύουν κάποιο πρόβλημα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά απλά, πρέπει να μάθουν και να προγραμματίσουν καλύτερα το διάβασμα τους. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να σημειώνουν τι εργασίες έχουν για το σπίτι και για πότε. Αν μια συγκεκριμένη εργασία δυσκολεύει ιδιαίτερα το παιδί σας, ενημερώστε το δάσκαλο επισημαίνοντας τις δυσκολίες.
Ωστόσο, όταν ένα παιδί δυσκολεύεται συχνά να κατανοήσει η να ολοκληρώσει την εργασία του, μπορεί να ενέχονται προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, ή προβλήματα όρασης ή ακοής.
Ελέγχοντας τις εργασίες για το σπίτι και επικοινωνώντας με το δάσκαλο του παιδιού σας, μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν μαθησιακά προβλήματα ώστε να τα αντιμετωπίστε εγκαίρως.

Βάζοντας τις σωστές βάσεις
Η βάση για να βοηθήσετε το παιδί σας με το διάβασμα είναι να αντιλαμβάνεστε πότε να παρέμβετε. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν ότι είστε διαθέσιμος/η αν σας χρειαστούν, αλλά ότι είναι σημαντικό να λειτουργούν ανεξάρτητα. Ενθαρρύνετε την προσπάθεια και αποφασιστικότητα και όχι μόνο τους βαθμούς που παίρνουν.
Δείξτε τη δική σας αγάπη για την μάθηση. Όταν το παιδί σας διαβάζει, διαβάστε και εσείς (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες) ή γράψτε email ή υπολογίστε τα έξοδά σας. Δείχνοντας ότι η μάθηση παραμένει σημαντική, έστω και για διασκέδαση, θα βοηθήσει τα παιδιά σας να καταλάβουν ότι η μάθηση είναι κάτι που θα απολαμβάνουν σε όλη τους τη ζωή.

Πηγή: 2014 . The Nemours Foundation/KidsHealth®. http://kidshealth.org/parent/positive/learning/back_school.html#