Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης

Σύμφωνα με το προσχέδιο για τις νέες συστάσεις από την Αμερικανική Ομάδα Εργασίας για τις Υπηρεσίες Πρόληψης (US Preventive Services Task Force, USPSTF), οι καπνιστές ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών, με ιστορικό καπνίσματος ένα πακέτο τσιγάρα για 30 χρόνια, ή και περισσότερο, καθώς και όσοι διέκοψαν το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης.
Η σύσταση αυτή βασίζεται στη δημοσίευση μιας συστηματικής ανασκόπησης στο περιοδικό Annuals of Internal Medicine, η οποία δείχνει ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης μπορεί να μειώσει την επίπτωση από τον καρκίνο του πνεύμονα και τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρωταρχική αιτία θανάτων από καρκίνο. Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντική, αφού ο καρκίνος του πνεύμονα στα αρχικά στάδια σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σύγκριση με πιο προχωρημένα στάδια. Καθώς το 85% περίπου των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα σχετίζεται με το κάπνισμα και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είναι καπνιστές, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πιθανό να παραμείνει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας για τις επόμενες δεκαετίες.
Το 2004, η Αμερικανική Ομάδα Εργασίας για τις Υπηρεσίες Πρόληψης έκρινε ότι τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα με ακτινογραφία θώρακος ή αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ήταν ανεπαρκή. Η Linda Humphrey και οι συνεργάτες της ανέλαβαν την ανασκόπηση για την αναθεώρηση των προηγούμενων συστάσεων.
Οι συγγραφείς βρήκαν επτά τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που ανέφεραν αποτελέσματα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης, αλλά περιόρισαν την ανασκόπηση σε τρεις μελέτες υψηλής ποιότητας που ανέφεραν αποτελέσματα στην ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου.
Η μία από τις μελέτες ήταν η Εθνική Μελέτη για τον Προσυμπτωματικό έλεγχο του Πνεύμονα (National Lung Screening Trial, NLST), η οποία συνέκρινε τρεις ετήσιες αξονικές τομογραφίες θώρακος χαμηλής δόσης με τρεις ετήσιες οπισθοπρόσθιες απλές ακτινογραφίες θώρακος.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης μειώθηκε η θνησιμότητα από τον καρκίνο του πνεύμονα κατά 20% και η θνησιμότητα από κάθε αιτία κατά 6,7%.
Ο αριθμός των ατόμων που χρειάζεται να ελεγχθούν προληπτικά ώστε να προληφθεί ένας θάνατος από καρκίνο του πνεύμονα ήταν 320 στους συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν έναν έλεγχο. Οι συγγραφείς εντόπισαν και άλλες δύο μελέτες, η μία διενεργήθηκε σε πληθυσμό υψηλού κινδύνου και έδειξε όφελος και η δεύτερη που διενεργήθηκε σε πληθυσμό χαμηλότερου κινδύνου και δεν έδειξε όφελος, αλλά υποδήλωσε βλαπτική επίδραση. Η βλάβη περιλαμβάνει έκθεση σε ακτινοβολία, υπερδιάγνωση και υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που συνήθως διευκρινίζονται με περαιτέρω εξετάσεις.
Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι ο αριθμός των ατόμων (320) που χρειάζεται να ελεγχθούν για να προληφθεί ένας θάνατος από καρκίνο του πνεύμονα είναι πιο ευνοϊκός σε σύγκριση με 1339 για τον καρκίνο του μαστού και 817 για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των νυν και των πρώην καπνιστών στον πληθυσμό σε κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα, η διάγνωση και η αντιμετώπιση σε αρχικό στάδιο λόγω του προσυμπτωματικού ελέγχου, πιθανά θα εξισορροπήσει το όφελος και τη βλάβη που σχετίζεται με την εξέταση.
Επιπρόσθετα, η πιο σημαντική προσέγγιση ώστε να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από τον καρκίνο του πνεύμονα, είναι η προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό των καπνιστών.
Εάν η αξονική τομογραφία θώρακος ενταχθεί στον προληπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανότητα βλαπτικής επίδρασης και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι τρόποι για να περιοριστεί η βλάβη.
Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στους ασθενείς που υποβάλλονται σε έλεγχο, επειδή οι ψυχολογικές αντιδράσεις λόγω του προσυμπτωματικού ελέγχου, ή λόγω των πιθανών παθολογικών αποτελεσμάτων, μπορεί να ποικίλουν μεταξύ των ασθενών που συμμετέχουν στις ερευνητικές μελέτες και στο γενικό πληθυσμό.
Επιπλέον, είναι ανησυχητικό ότι οι μελέτες έδειξαν ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν είχε καμία επίδραση στην κινητοποίηση των καπνιστών να διακόψουν ή και να μειώσουν το κάπνισμα.
Το προσχέδιο των συστάσεων από την USPSTF φέρει βαθμό B, το οποίο είναι σημαντικό επειδή, οι προληπτικές εξετάσεις με βαθμό Α ή Β, πρέπει να καλύπτονται από τα προγράμματα υγείας και τις ασφαλιστικές εταιρείες σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την έγκριση της κατευθυντήριας οδηγίας.

Πηγή: http://ecancer.org/news/4314-study-leads-to-change-in-us-recommendation-for-low-dose-computed-tomography-lung-cancer-screening.php