Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού στην ΕΕ

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού στην ΕΕ

Οι συνταγές από γιατρό της χώρας σας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ένα φάρμακο που συνταγογραφείται σε μια χώρα μπορεί να μην υπάρχει σε μια άλλη ή να έχει άλλη ονομασία. Μπορείτε να ζητήσετε από τον γιατρό σας να σας δώσει συνταγή που θα προορίζεται για χρήση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, τη λεγόμενη «διασυνοριακή ιατρική συνταγή». Ορισμένα φάρμακα μπορεί να μην επιτρέπεται να πωλούνται, ή να μην υπάρχουν, σε μια άλλη χώρα, ακόμη κι αν πρόκειται για κράτος μέλος της ΕΕ.

Μια ιατρική συνταγή με τα σωστά στοιχεία
Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μορφή που πρέπει να έχουν οι ιατρικές συνταγές για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτως ή άλλως η συνταγή που θα χρησιμοποιούσατε στη χώρα σας θα περιέχει επαρκείς πληροφορίες για να τη χρησιμοποιήσετε και σε άλλη χώρα της ΕΕ. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
– Στοιχεία του ασθενή: ονοματεπώνυμο (ολογράφως) και ημερομηνία γέννησης
– Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής
– Στοιχεία του θεράποντος ιατρού: ονοματεπώνυμο (ολογράφως), επαγγελματικό τίτλο, στοιχεία απευθείας επικοινωνίας, διεύθυνση εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της χώρας) και υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή)
– Στοιχεία του συνταγογραφούμενου φαρμάκου: κοινή ονομασία (και όχι εμπορική ονομασία, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική στις άλλες χώρες), μορφή (δισκίο, διάλυμα κ.λπ.), ποσότητα, περιεκτικότητα και δοσολογία.
Αν κρίνετε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συνταγή στο εξωτερικό ή αν η συνταγή έχει γραφτεί στο εξωτερικό και πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε στη χώρα σας, βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός έχει συμπεριλάβει όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο φαρμακοποιός σε άλλη χώρα της ΕΕ θα είναι σε θέση να κατανοήσει εύκολα τη συνταγή, το φάρμακο και τη δοσολογία που αναγράφεται. Οι ιατρικές συνταγές υπόκεινται στους κανόνες της χώρας στην οποία χορηγούνται. Αυτό σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός θα εφαρμόσει τους εθνικούς κανόνες χορήγησης φαρμάκων — για παράδειγμα, μπορεί να διαφέρει η ημερήσια δοσολογία.

Ηλεκτρονική συνταγή
Αν ο γιατρός σάς χορηγήσει ηλεκτρονική συνταγή, θα πρέπει να ζητήσετε αντίγραφο σε χαρτί, εφόσον σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς η ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκτός της χώρας σας.

Φαρμακευτικές δαπάνες και επιστροφή φαρμακευτικών δαπανών
Όταν αγοράζετε στο εξωτερικό συνταγογραφούμενα φάρμακα, ίσως χρειαστεί να καταβάλετε το συνολικό ποσό, ακόμη και αν αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα σας. Αν δικαιούστε επιστροφή των εξόδων, μπορείτε να τη ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας οργανισμό όταν επιστρέψετε στη χώρα σας.Αυτό εξαρτάται από την ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη και από τους κανόνες της χώρας της ΕΕ την οποία επισκέπτεστε.

Χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας στο φαρμακείο
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) σάς παρέχει τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τα άτομα που είναι ασφαλισμένα στη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Αν έχετε ιατρική συνταγή από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, θα πρέπει να την προσκομίσετε στο φαρμακείο μαζί με την ΕΚΑΑ. Στο φαρμακείο, θα πρέπει να πληρώσετε το ίδιο ποσοστό με τα άτομα που είναι ασφαλισμένα και ζουν σε αυτή τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν θα πληρώσετε τίποτα, ενώ σε άλλες μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε μέρος της τιμής των φαρμάκων. Αν δεν έχετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή αν έχετε διασυνοριακή συνταγή. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό του συνταγογραφούμενου φαρμάκου αν:
-δεν έχετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή αν έχετε ξεχάσει να την πάρετε μαζί σας στο εξωτερικό, ή
-αν έχετε ιδιωτική ασφάλεια ταξιδιού, και
-αν έχετε συνταγή από άλλη χώρα της ΕΕ (διασυνοριακή συνταγή)
Μην ξεχάσετε να ζητήσετε από το φαρμακείο απόδειξη. Στη συνέχεια, όταν γυρίσετε στη χώρα σας, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των δαπανών από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/help-from-the-pharmacy/prescription/index_el.htm