Ομοφοβικός εκφοβισμός στα σχολεία

Ομοφοβικός εκφοβισμός στα σχολεία

O οργανισμός Stonewall εξέδωσε την έκθεση “The Teacher’a Report” (2014) στην Βρετανία, στο πλαίσιο της οποίας η YouGov πραγματοποίησε δημοσκόπηση σε 2.000 εκπαιδευτικούς Δημοτικών και Γυμνασίων από όλη τη Βρετανία. Η έκθεση αποτυπώνει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον ομοφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία σήμερα, καθώς και κατά πόσο η κατάσταση έχει αλλάξει από την πρώτη φορά που η YouGov πραγματοποίησε για αυτή την έρευνα στο πλαίσιο του “The Teacher’s Report” (2009). Ως κύρια ευρήματα αναφέρονται τα εξής:
• Σχεδόν 9 στους 10 εκπαιδευτικούς Γυμνασίων (85%) και σχεδόν οι μισοί από εκπαιδευτικούς Δημοτικών, που συμμετείχαν στη μελέτη, αναφέρουν πως οι μαθητές των σχολείων τους έχουν βιώσει ομοφοβικό εκφοβισμό.
• Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών – 9 στους 10 σε Γυμνάσια (89%) και 7 στους 10 σε Δημοτικά (70%) δήλωσαν πως ακούν μαθητές να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «αυτό είναι τόσο γκέι» ή «είσαι τόσο γκέι».
• Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς Γυμνασίων (55%) και 4 στους 10 εκπαιδευτικούς Δημοτικών (42%) ανέφεραν πως δεν εκφράζουν την ένστασή τους για την ομοβοβική φρασεολογία κάθε φορά που την ακούν.
• Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς Δημοτικών (56%) δεν έχουν θίξει εντός την σχολικής αίθουσας την ύπαρξη διαφορετικών τύπων οικογενειών (συμπεριλαμβανομένων γονέων του ιδίου φύλου) και το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών Γυμνασίων (34%) δηλώνουν ότι δεν έχουν συζητήσει στη τάξη θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού.
• Μόνο 8% των εκπαιδευτικών Δημοτικών και 17% των εκπαιδευτικών Γυμνασίων αναφέρουν ότι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τον ομοφοβικό εκφοβισμό.
• Περισσότεροι από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών Γυμνασίων (36%) και σχεδόν το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών Δημοτικών (29%) έχουν ακούσει τη χρήση ομοφοβικής φρασεολογίας από άλλα μέλη του προσωπικού των σχολείων.

Καθώς η μελέτη διεξήχθη για πρώτη φορά το 2009, ο οργανισμός Stonewall έχει δημιουργήσει από τότε ένα μεγάλο εύρος υλικού για Δημοτικά και Γυμνάσια, το οποίο είναι υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των παιδιών, και έχουν σημειωθεί ορισμένα σημάδια βελτίωσης. Σε κάποιους τομείς, ωστόσο, ελάχιστα έχουν αλλάξει και υπάρχουν ακόμη πολλά που θα πρέπει να γίνουν: σχεδόν 9 στους 10 εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί Δημοτικών αναφέρουν ότι οι μαθητές του σχολείου τους βιώνουν ομοφοβικό εκφοβισμό.
• Ο αριθμός των εκπαιδευτικών Γυμνασίων, που δηλώνουν πως οι μαθητές είναι «συχνά» ή «πολύ συχνά» θύματα ομοφοβικού εκφοβισμού, έχει πέσει στο μισό: 13% σε σύγκριση με το 25% το 2009.
• Λιγότεροι εκπαιδευτικοί ακούν πλέον «συχνά» ή «πολύ συχνά» τις εκφράσεις «αυτό είναι τόσο γκέι» ή «είσαι τόσο γκέι»: σε Γυμνάσια το 36% σε σύγκριση με το 58% το 2009, σε Δημοτικά το 12% σε σύγκριση με το 17% το 2009.
• Δεν έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στο ποσοστό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι διευθυντές των σχολείων επιδεικνύουν σαφή ηγεσία στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ομοφοβικού εκφοβισμού.
• Δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δηλώνουν πως έχουν ακούσει τη χρήση ομοφοβική φρασεολογία από άλλα μέλη του προσωπικού των σχολείων.

Πηγή:http://www.stonewall.org.uk/at_school/education_for_all/quick_links/education_resources/9726.asp