Η υπερκατανάλωση αλκοόλ είναι μεγάλη σε όλο τον κόσμο

Η υπερκατανάλωση αλκοόλ είναι μεγάλη σε όλο τον κόσμο

Μελέτη του Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) δείχνει πως το αλκοόλ αποτελεί την τρίτη πιο σημαντική αιτία της παγκόσμιας επιβάρυνσης των ασθενειών και τραυματισμών, παρά το γεγονός πως οι περισσότεροι ενήλικες παγκοσμίως απέχουν από την κατανάλωση αλκοόλ.
Η έρευνα αυτή, μέρος της έρευνας για την Παγκόσμια Επιβάρυνση των Ασθενών, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Addiction. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Καναδοί καταναλώνουν >50% περισσότερο αλκοόλ σε σχέση με τον μέσο όρο κατανάλωση παγκοσμίως. «Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί πάνω από 200 διαφορετικές ασθένειες και τραυματισμούς», δήλωσε ο Kevin Shield, βασικός συγγραφέας της μελέτης. «Σε αυτές περιλαμβάνονται όχι μόνο οι γνωστές ασθένειες που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ, όπως η κίρρωση του ήπατος ή τα τροχαία ατυχήματα, αλλά επίσης και πολλοί τύποι καρκίνου όπως ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες».
Η έκθεση αναφέρει τα πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ ανά χώρα για το 2005 και υπολογίζει τις εκτιμήσεις που αφορούν στα στοιχεία αυτά για το 2010. Αποκαλύπτει την ύπαρξη τεράστιων διαφορών ανά γεωγραφική περιοχή σε ότι αφορά στον αριθμό των ατόμων που καταναλώνουν αλκοόλ, στην ποσότητα που καταναλώνουν και στα γενικότερα πρότυπα της κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με ευρήματα της έρευνας:
• Οι καταναλωτές αλκοόλ στην Ευρώπη και στην Υπό-Σαχάρια Αφρική καταναλώνουν την μεγαλύτερη κατά μέσο όρο ποσότητα αλκοόλ.
• Ο πληθυσμός της ανατολικής Ευρώπης και της νότιας Υπό-Σαχάριας Αφρικής καταναλώνουν αλκοόλ με τον πιο ανθυγιεινό πρότυπο, καθώς συχνά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες, καταναλώνουν μέχρι το στάδιο της μέθης και καταναλώνουν αλκοόλ κυρίως όχι παράλληλα με το γεύμα τους.
• Ο πληθυσμός της βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της νότιας Ασίας καταναλώνει τη μικρότερη ποσότητα αλκοόλ.
• Ο πληθυσμός της βόρειας Αμερικής και του Καναδά καταναλώνει >50% περισσότερο αλκοόλ σε σχέση με τον μέσο όρο κατανάλωση παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από ένα πιο επιβλαβές πρότυπο κατανάλωσης σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια που καταφεύγει περισσότερο στην επεισοδιακή βαριά χρήση.
Η παγκόσμια επιβάρυνση των ασθενειών και τραυματισμών που αποδίδεται στο αλκοόλ είναι μεγάλη και διαρκώς διογκώνεται. Διαπιστώθηκε ότι το 2010 ευθύνεται για το 5.5% της συνολικής επιβάρυνσης και αποτελεί την 3η αιτία μετά την υψηλή αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα, μεταξύ 67 παραγόντων κινδύνου. Η έρευνα συνοψίζει τα δεδομένα πληθυσμιακών ερευνών, τα στοιχεία των πωλήσεων και παραγωγής και τα δεδομένα κατανάλωσης αλκοόλ που δεν καλύπτονται από τα επίσημα αρχεία όλων των χωρών.
«Η ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται και δεν καταγράφεται αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς η κατανάλωση αυτή δεν επηρεάζεται από τις δημόσιες πολιτικές αλκοόλ για την υγεία, όπως η φορολογία, η οποία μπορεί να μετριάσει την κατανάλωση», είπε η Dr. Jürgen Rehm, συγγραφέας της έρευνας και διευθύντρια του CAMH’s Social and Epidemiological Research Department. «Η βελτίωση των πολιτικών ελέγχου του αλκοόλ αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για την πρόληψη της επιβάρυνσης στην υγεία που προκαλείται από την κατανάλωση αλκοόλ» δήλωσε ο Kevin Shield. «Προκειμένου να βελτιώσουμε τις πολιτικές αυτές, είναι απαραίτητη η πληροφόρηση σχετικά με την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται και με το πρότυπο κατανάλωση. Αυτή ακριβώς την πληροφορία παρέχει το άρθρο» δήλωσε ο Kevin Shield.

Πηγή: www.camh.ca.
Shield K, Rylett M, Gmel Gs, Gmel G, Kehoe-Chan T, Rehm J. (2013). Global alcohol exposure estimates by country, territory and region for 2005 – a contribution to the Comparative Risk Assessment for the 2010 Global Burden of Disease Study. Addiction