Η σωματική άσκηση, ακόμα κι αν ξεκινήσει σε μεγάλες ηλικίες, βοηθά την υγιή γήρανση

Η σωματική άσκηση, ακόμα κι αν ξεκινήσει σε μεγάλες ηλικίες, βοηθά την υγιή γήρανση

Δεν είναι ποτέ αργά για να γίνει κάποιος σωματικά δραστήριος κι ακόμη όσοι ξεκινούν σε μεγάλες ηλικίες έχουν σημαντικά οφέλη στην υγεία τους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine. Όπως έδειξε η μελέτη, ακόμα και τέσσερα χρόνια τακτικής φυσικής δραστηριότητας αυξάνουν κατά εφτά φορές την πιθανότητα υγιούς γήρανσης σε σχέση με την καθιστική ζωή.

Οι ερευνητές εξέτασαν για πάνω από 8 χρόνια, 3500 άτομα με μέση ηλικία τα 64. Ο σκοπός ήταν να μετρήσουν την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών, κατάθλιψης, άνοιας, και της πιθανότητας ‘υγιούς γήρανσης’. Το τελευταίο σημαίνει όχι μόνο την απουσία κάποιας ασθένειας, αλλά και την καλή ψυχική υγεία, τη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών και την ικανότητα της διατήρησης κοινωνικών δεσμών και δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τη συχνότητα και την ένταση της καθημερινής τους δραστηριότητας από το 2002 έως το 2011. Σε αυτό το διάστημα, σχεδόν ένας στους 10 έγινε σωματικά δραστήριος και το 70% αυτών παρέμειναν δραστήριοι. Οι υπόλοιποι διατήρησαν την καθιστική ζωή τους ή ξαναγύρισαν σε αυτή. Τα τελευταία χρόνια της μελέτης, τέσσερεις από τους 10 είχαν αναπτύξει χρόνια ασθένεια, σχεδόν ένας στους πέντε είχε κατάθλιψη, τρεις στους 10 είχε κάποιου είδους αναπηρία και ένας στους πέντε κάποια σημαντική γνωστική δυσκολία. Αλλά ένας στους πέντε ήταν υγιής! Και υπήρξε άμεση σχέση μεταξύ της υγιούς γήρανσης και της φυσικής δραστηριότητας που έκαναν.

Όσοι έκαναν μέτριας ή έντονης έντασης σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ήταν τρεις με τέσσερεις φορές πιο πιθανόν να έχουν υγιή γήρανση, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες στη ζωή τους. Ακόμα και αυτοί που ξεκίνησαν να είναι σωματικά δραστήριοι κατά τη διάρκεια της μελέτης είχαν σημαντικά οφέλη σε σχέση με όσους δεν έκαναν τίποτα. Και αυτοί που διατήρησαν περισσότερο τη φυσική τους δραστηριότητα είχαν εφτά φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν υγιή γήρανση.

“Αυτή η μελέτη υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας που σχεδιάζονται με στόχο να εμπλέξουν τους μεγαλύτερους ενήλικες, ακόμη και τους ηλικιωμένους, σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης” συμπεραίνουν οι συγγραφείς.

Πηγή:
BMJ-British Medical Journal (2013, November 25). Regular physical activity in later life boosts likelihood of ‘healthy aging’ up to sevenfold. ScienceDaily. Retrieved December 1, 2013, from http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2013/11/131125185600.htm