Η περίθαλψη για το διαβήτη στην Ευρώπη

Η περίθαλψη για το διαβήτη στην Ευρώπη

Η περίθαλψη για το διαβήτη σημειώνει πρόοδο στην Ευρώπη, όπως δείχνει πανευρωπαϊκή συγκριτική μελέτη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη που παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια του 50ού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στη Βιέννη. Από το 2006, ο συνδυασμός ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, μιας καλύτερης και ευρύτερης εκπαίδευσης των ασθενών, καλύτερα εκπαιδευμένων γιατρών και βελτιωμένης πρόσβασης σε θεραπεία και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό οδήγησε σε μείωση των θανάτων στην Ευρώπη από το διαβήτη κατά 10.000 ετησίως (με συμπεριλαμβανόμενη μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση των θανάτων από καρδιοπάθειες που σχετίζονται με το διαβήτη).

Ωστόσο, δεδομένου ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα διαγιγνώσκονται με διαβήτη στην πάροδο του χρόνου, η περίθαλψη για το διαβήτη πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα που προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατάταξης για το Διαβήτη 2014, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον ερευνητικό οργανισμό Health Consumer Powerhouse (HCP) με έδρα στη Σουηδία.

 • Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24η θέση ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, εξηγεί η Δρ Beatriz Cebolla, διαχειρίστρια του έργου EDI. Η Ελλάδα, όπως πολλές νοτιοανατολικές χώρες της ΕΕ, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκαμψης από την οικονομική κρίση. Η έλλειψη διαφάνειας του ελληνικού συστήματος υγείας παρατηρήθηκε σε προηγούμενους ευρωπαϊκούς πίνακες κατάταξης για την υγεία. Αναμένεται να δούμε αν η συνεχιζόμενη αναμόρφωση του συστήματος υγείας θα κάνει τη διαφορά. Στην περίθαλψη του διαβήτη, η έλλειψη στοιχείων σημαίνει ανεπαρκή έλεγχο των διαδικασιών αντιμετώπισης και έκβασης της νόσου και επηρεάζει αναμφίβολα την ποιότητα της περίθαλψης, το επίπεδο επιπλοκών και τη θνησιμότητα. Γενικά, η πρόσβαση στην περίθαλψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι μάλλον μέτρια και άνιση. Αυτό που διαφυλάσσει την Ελλάδα από το να καταλήξει τελευταία στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατάταξης για το Διαβήτη είναι πιθανώς η υγιεινή διατροφή του πληθυσμού που αποτρέπει την παχυσαρκία και την υψηλή πίεση.

Για τη βελτίωση της περίθαλψης για το διαβήτη, η Δρ Cebolla παραπέμπει στις συστάσεις του Πίνακα κατάταξης για την Ελλάδα:

 • Ακόμη και με δεδομένες τις οικτρές οικονομικές συνθήκες, είναι σημαντικό να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση για τον τομέα υγείας.
 • Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα εθνικό μητρώο για το διαβήτη, το οποίο σαν ιδέα δεν είναι ακριβό, αλλά απαιτεί ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και συνέπεια στις αναφορές, ή τουλάχιστον να ξεκινήσει μια βασική συλλογή δεδομένων για τις διαδικασίες περίθαλψης.

Τα περιστατικά διαβήτη συνεχίζουν να αυξάνονται
Η επιδημία του διαβήτη πλήττει τους Ευρωπαίους πολίτες με περισσότερα από 32 εκατομμύρια άτομα να έχουν διαγνωσθεί με τη νόσο και πολλά ακόμη περιστατικά να παραμένουν αδιάγνωστα. Το 2013, το κόστος της θεραπευτικής αντιμετώπισης στην Ευρώπη εκτιμάται στα 100-150 δισ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, αλλά η διαχείριση της νόσου στις περισσότερες χώρες είναι ανεπαρκής. Ο διαβήτης παραμένει η κύρια αιτία για νεφρική ανεπάρκεια, τύφλωση, ακρωτηριασμό στο πέλμα και το πόδι και καρδιοπάθειες.

Παρά το άχθος της νόσου, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν καθιερώσει βέλτιστη πρακτική για τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Από το 2008, όταν δημοσιοποιήθηκε ο πρώτος Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης για το Διαβήτη, ο αριθμός των εθνικών μητρώων για το διαβήτη δεν αυξήθηκε καθόλου. Οι περισσότερες χώρες δεν είναι ακόμη σε θέση να παράσχουν στοιχεία για τις διαδικασίες και την έκβαση των θεραπευτικών πρακτικών.

 • Αναζητώντας μια ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική στην περίθαλψη του διαβήτη, θα πρέπει κανείς να κοιτάξει τις χώρες με τις ανώτερες επιδόσεις όπως η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία, συνιστά ο Δρ Arne Bjornberg, επικεφαλής στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης του HCP.  Ακόμη όμως κι εκεί, η πρόληψη δεν είναι πραγματικά επιτυχής, γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον.
 • Αυτές οι πρόδρομες χώρες έχουν γερά θεμέλια όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο, την καταχώρηση και την παρακολούθηση των περιστατικών διαβήτη, εξηγεί ο Δρ Bjornberg. Λιγότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν να επιλέξουν θεραπευτική αγωγή και διατρέχουν τον κίνδυνο να παρουσιάσουν επιπλοκές. Οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα καταγράφονται σωστά, με αξιόπιστα στοιχεία. Δεν είναι και πυρηνική φυσική, αλλά απαιτούνται επίπονες, καθημερινές προσπάθειες και συνεργατικό πνεύμα. Ταυτόχρονα, είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση του διαβήτη χωρίς αυτή τη μεθοδολογία βέλτιστης πρακτικής!

Ανάγκη βέλτιστης πρακτικής για το διαβήτη
Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης για το Διαβήτη 2014 υποδεικνύει τους πυλώνες για μια πιθανή πανευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης του διαβήτη:

 • Η έλλειψη τακτικής άσκησης και η ακατάλληλη διατροφή θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης, καθώς προκαλούν παχυσαρκία που είναι ένας κυρίαρχος παράγοντας κινδύνου για το διαβήτη τύπου 2.
 • Εθνικά μητρώα για το διαβήτη – υπάρχουν σήμερα μόνο σε πέντε από τις 30 συγκρινόμενες χώρες.
 • Η διαφάνεια πρέπει να βελτιωθεί, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση και τη σύγκριση των στοιχείων περίθαλψης για το διαβήτη.
 • Ο συστηματικός προληπτικός έλεγχος σε ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνει πραγματικότητα, προκειμένου να εντοπίζονται τα αδιάγνωστα περιστατικά – σήμερα αυτός ο προληπτικός έλεγχος είναι σχεδόν ανύπαρκτος σε πολλές χώρες.
 • Τα φαρμακευτικά σκευάσματα και άλλα είδη συσκευών αυτοδιαχείρισης πρέπει να αναπτυχθούν επαρκώς.
 • Δομημένη εκπαίδευση για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.
 • Τακτικές εξετάσεις για επιπλοκές στα μάτια, τα πόδια και τους νεφρούς.
 • Οι διαβητολόγοι (συμπεριλαμβανομένων των γενικών ιατρών και των νοσοκόμων) πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να κατανοούν και να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες και να επεκτείνουν τη χρήση τους.

Σχετικά με τον πίνακα κατάταξης
Ο πίνακας – ο οποίος αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πίνακα Κατάταξης για το Διαβήτη του 2008 – καλύπτει τους ακόλουθους τομείς, χρησιμοποιώντας 28 δείκτες: πρόληψη, αναζήτηση περιστατικών, εμβέλεια και έκταση υπηρεσιών, πρόσβαση σε θεραπεία/ περίθαλψη, διαδικασίες και αποτελέσματα.
Η Σουηδία κατατάσσεται πρώτη με 936 από ένα σύνολο 1000 βαθμών και ακολουθούν οι Κάτω Χώρες (922), η Δανία (863), Ηνωμένο Βασίλειο (812) και η Ελβετία (799). Η Ελλάδα (566) βρίσκεται στην 24η θέση μεταξύ 30 χωρών (ΕΕ των 28 συν Νορβηγία και Ελβετία).

Η πλήρης παρουσίαση του Πίνακα κατάταξης, μαζί με την έκθεση, τον πίνακα και τις ξεχωριστές εκδόσεις των μέσων ενημέρωσης για τις 30 χώρες, διατίθεται χωρίς χρέωση στην ιστοσελίδα www.healthpowerhouse.com.