Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη

Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2012 ήταν το έτος με το χαμηλότερο αριθμό ατόμων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στις χώρες της ΕΕ από τότε που ξεκίνησε η συλλογή των πρώτων σχετικών στοιχείων.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, Επίτροπος αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «το 2012 ήταν έτος σταθμός για την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια, με το χαμηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκε ποτέ. Το ποσοστό μείωσης ήταν 9 % που σημαίνει ότι σώθηκαν 3.000 ζωές το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να διαπιστώνει κανείς τέτοια αποτελέσματα. Ωστόσο, 75 άτομα χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στους δρόμους της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Φιλοδοξούμε να μειώσουμε στο ήμισυ τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έως το 2020 και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική για την επίτευξη του στόχου αυτού.

«Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σε κάθε θάνατο στους δρόμους της Ευρώπης αντιστοιχούν 10 σοβαροί τραυματισμοί, όπως βλάβη στον εγκέφαλο ή στη σπονδυλική στήλη. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τη μείωση του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα σε όλη την ΕΕ.»

Οι στατιστικές ανά χώρα δείχνουν ότι ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα εξακολουθεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε όλη την ΕΕ. Οι χώρες με τον χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία, όπου σημειώνονται περίπου 30 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Σε σύγκριση με τα απογοητευτικά αριθμητικά στοιχεία του 2011, έτος κατά το οποίο η πρόοδος στη μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έπεσε στο 2 %, η μείωση σε ποσοστό 9 % για το 2012 δείχνει ότι τα κράτη μέλη επανήλθαν σε ορθή πορεία ως προς την επίτευξη του στόχου της μείωσης των θανάτων κατά το ήμισυ μεταξύ 2010 και 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειάζεται μείωση της τάξης του 7 % περίπου.

Το πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό όσον αφορά τις στατιστικές οδικής ασφάλειας το 2011 ήταν η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θανάτων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως είναι οι πεζοί, οι μοτοσικλετιστές και οι ηλικιωμένοι – παρά τη γενική μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Με βάση τα προσωρινά δεδομένα για το 2012, ο αριθμός των θανάτων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου μειώθηκε σημαντικά το 2012.

5 βασικά στοιχεία: Τι γνωρίζουμε ήδη για τους σοβαρούς τραυματισμούς;
Από τις τρέχουσες εκτιμήσεις προκύπτει ότι :

Κάθε χρόνο, 250.000 περίπου άτομα τραυματίζονται σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ – ενώ το 2012 σημειώθηκαν 28.000 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.
Ενώ ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 43 % κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των σοβαρά τραυματισμένων ατόμων μειώθηκε μόνον κατά 36 %.
Οι πλέον συνηθισμένοι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ακολουθούμενοι από τραυματισμούς στα άκρα και στη σπονδυλική στήλη.
Οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, π.χ. οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι μοτοσικλετιστές ή οι χρήστες που ανήκουν σε ορισμένες ομάδες ηλικίας – κυρίως οι ηλικιωμένοι, είναι αυτοί που θίγονται ιδιαίτερα από σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα.
Οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα σημειώνονται πιο συχνά σε αστικές περιοχές παρά σε αγροτικούς δρόμους.
Πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2011-2020
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020» προβλέπει φιλόδοξα σχέδια μείωσης του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Ευρώπης κατά το ήμισυ τα επόμενα 10 χρόνια. Περιλαμβάνει προτάσεις που εστιάζουν στην πραγματοποίηση βελτιώσεων στα οχήματα, τις υποδομές και τη συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, σημαντικές πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

Νέα άδεια οδήγησης ΕΕ, από τον Ιανουάριο του 2013, με αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση των νέων σε μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
Σχέδια επιβολής του νόμου που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν πλούσια πηγή βέλτιστων πρακτικών.
Διασυνοριακή επιβολή κανόνων για την καταστολή των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται στο εξωτερικό (οδήγηση σε κατάσταση μέθης, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κλπ.), η οποία ισχύει από τον Νοέμβριο του 2012.
Εργασίες για την ανάπτυξη στρατηγικής για την αποφυγή των τραυματισμών (βλέπε παρακάτω).
Προς μια στρατηγική αποφυγής των τραυματισμών: η σημερινή κατάσταση
Εκτιμάται ότι σε κάθε θάνατο στους δρόμους της Ευρώπης αντιστοιχούν 10 σοβαροί τραυματίες και 40 πιο ελαφρά τραυματίες.

Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε με επιτυχία στην αντιμετώπιση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ήταν η βασισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε δύο διαδοχικές στρατηγικές της ΕΕ δεκαετούς διάρκειας για την οδική ασφάλεια. Το όφελος θα ήταν μεγάλο εάν υπήρχε παρεμφερής εστίαση στους σοβαρούς μεν αλλά όχι θανατηφόρους τραυματισμούς. Το πρόβλημα είναι ότι τα σημερινά στοιχεία για σοβαρούς τραυματισμούς είναι γενικά και αποτελούν εκτιμήσεις. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή ή τη μειωμένη αναφορά των σοβαρών τραυματισμών και τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκρίσιμα σε όλη την ΕΕ.

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έγγραφο για τους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα στο οποίο περιγράφονται τα επόμενα βήματα προς μια συνολική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, ιδίως: κοινός ορισμός των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα (εφαρμόζεται από το 2013)• η πορεία που θα ακολουθηθεί από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, (πρώτη υποβολή εκθέσεων όπου θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανταλλαγής συγκρίσιμων δεδομένων και θα χρησιμοποιούνται νέοι ορισμοί, το 2014)• η αρχή του καθορισμού στόχου, σε επίπεδο ΕΕ, για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας (για παράδειγμα, για το χρονικό διάστημα 2015-2020).

Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός πραγματοποιήθηκε ήδη το 2012 με τη συμφωνία για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για τον ορισμό των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάσθηκε διεξοδικά με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της κλίμακας τραυματισμών «MAIS» [«Maximum Abbreviated Injury Score» (=«Μέγιστη περιστολή του αριθμού τραυματιών»)], για τον προσδιορισμό των σοβαρών τραυματισμών από ατυχήματα οδικής κυκλοφορίας.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2013
Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-236_el.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_en.htm