Η μαστογραφία μειώνει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών που οδηγούνται στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου του μαστού

Η μαστογραφία μειώνει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών που οδηγούνται στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου του μαστού

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, η εισαγωγή της μαστογραφίας τα τελευταία 30 χρόνια, έχει επιφέρει μείωση των ασθενών που μεταπίπτουν στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου του μαστού, κατά 37%. Η ανάλυση έλαβε υπόψη την παρατηρούμενη από το 1940 αυξητική τάση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού, η οποία παρουσιαζόταν συνεχώς διογκούμενη.
Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Cancer”, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1970 για να διαμορφώσουν την προβολή της επίπτωσης των ασθενών με καρκίνο του μαστού, αρχικού και τελευταίου σταδίου στα έτη 2007-2009, με βάση το γονίδιο APC. Στη συνέχεια συνέκριναν τα προβεβλημένα ποσοστά με τα πραγματικά.
Η επίπτωση του καρκίνου του μαστού τελευταίου σταδίου παρουσίασε μείωση κατά 37% από τα προβεβλημένα ποσοστά, ενώ αντίστοιχα η επίπτωση του καρκίνου του μαστού του αρχικού σταδίου παρουσίασε αντίστοιχα αύξηση κατά 48% από το 1977-1979 στο 2007-2009. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες για τους οποίους η επίπτωση του καρκίνου του μαστού αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου, όπως αναπαραγωγικοί, διατροφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Προηγούμενοι υπολογισμοί είχαν δείξει μια ετήσια αύξηση της τάξης του 1-3% τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, πριν την καθιέρωση της μαστογραφίας. Σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης που δεν έχει καθιερωθεί η μαστογραφία ως προληπτικής εξέταση για τον καρκίνο του μαστού, τα ποσοστά του καρκίνου αυξάνονται κατά 3-5% ετησίως.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, βρέθηκε επίσης ότι από τότε που εισήχθη η μαστογραφία, παρατηρείται μια γενική μείωση, περίπου 9% του επιθετικού καρκίνου του μαστού, όταν παράλληλα παρατηρείται ετήσια ποσοστιαία αύξηση στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της νόσου, κατά 1,3%. Αυτό έχει αντισταθμιστεί από μια αύξηση στο πορογενές καρκίνωμα, το επονομαζόμενο και στάδιο 0 του καρκίνου του μαστού, το οποίο δεν είναι επιθετικό.
«Ενώ είχαμε παρατηρήσει μια γενική αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού τα τελευταία 30 χρόνια, η μείωση των διαγνώσεων τελικού σταδίου, είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη μαστογραφία και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Η μείωση των ατόμων που εμφανίζουν την ασθένεια στο τελικό στάδιο, μαζί με τις βελτιωμένες θεραπείες, έχουν συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνου του μαστού στις ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια», αναφέρει ο Mark Helvie, ένας από τους ερευνητές που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη.

Πηγή: http://www.mcancer.org/news/archive/mammography-has-led-fewer-late-stage-breast-cancers-u-m-study-finds. Mark A. Helvie, Joanne T. Chang, R. Edward Hendrick, Mousumi Banerjee. Reduction in late-stage breast cancer incidence in the mammography era: Implications for overdiagnosis of invasive cancer. Cancer, 2014