Η κατάχρηση αλκοόλ στους νέους μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στον εγκέφαλό τους

Η κατάχρηση αλκοόλ στους νέους μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στον εγκέφαλό τους

Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις για τις μόνιμες επιπτώσεις του αλκοόλ στον εγκέφαλο. Η υπερβολική χρήση αλκοόλ είναι υπεύθυνη για το 4% της παγκόσμιας επιβάρυνσης από τις νόσους και συγκεκριμένα, η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, γίνεται όλο και περισσότερο ένα μείζων ζήτημα υγείας. Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Cortex, τονίζει τις σημαντικές αλλοιώσεις στη λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου που μπορεί να προκληθούν από την κατάχρηση του αλκοόλ στους νέους.
Οι ενδείξεις δυσλειτουργίας στους νέους, που υποδηλώνουν εγκεφαλική βλάβη προκαλούμενη από την κατάχρηση αλκοόλ, περιλαμβάνουν κυρίως ελλείμματα στην οπτική μάθηση και στη μνήμη, καθώς και στις εκτελεστικές λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από τον ιππόκαμπο και τον μετωπιαίο λοβό, δομές του εγκεφάλου, οι οποίες δεν είναι πλήρως ώριμες μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Επιπλέον, η κατάχρηση αλκοόλ στους νέους μπορεί να επιφέρει διάρθρωση στην δομή του εγκεφάλου, όπως συρρίκνωση του εγκεφάλου και σημαντικές αλλαγές στη λευκή ουσία.
Η ηλικία έναρξης της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να θεωρηθεί πυροδοτικός παράγοντας στην κατάχρηση αλκοόλ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές η αλλαγή της επιτρεπόμενης ηλικίας έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ, δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Στην Αυστραλία, η νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ είναι τα 18 έτη. Στις ΗΠΑ, είναι τα 15 έτη. Παρά τη διαφορά στη νόμιμη ηλικία έναρξης στην κατανάλωση του αλκοόλ, η ηλικία της πρώτης χρήσης (και τα συσχετιζόμενα προβλήματα) είναι η ίδια μεταξύ των δύο χωρών.
Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, μέσω του προσδιορισμού, σε πρώιμο στάδιο, των δεικτών και των ορίων της επικίνδυνης συμπεριφοράς που σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ και ενώ τα άτομα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του εγκεφάλου.

Πηγή: Daniel F. Hermens, Jim Lagopoulos, Juliette Tobias-Webb, Tamara De Regt, Glenys Dore, Lisa Juckes, Noeline Latt, Ian B. Hickie. Pathways to alcohol-induced brain impairment in young people: A review. Cortex, 2013; 49 (1): 3
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130130082732.htm