Η αντιλαμβανόμενη διάκριση βάσει ηλικίας και βάρους μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο την υγεία ακόμα και από το ρατσισμό και το σεξισμό

Η αντιλαμβανόμενη διάκριση βάσει ηλικίας και βάρους μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο την υγεία ακόμα και από το ρατσισμό και το σεξισμό

Η αντιλαμβανόμενη διάκριση βασισμένη στην ηλικία και στο βάρος σχετίζεται με χειρότερη υγεία στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, σε σύγκριση με την διάκριση βασισμένη στην εθνικότητα και στο φύλο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έρευνα του Florida State University College of Medicine, η οποία κατέγραψε τις αλλαγές στο επίπεδο υγείας στο πέρας τεσσάρων ετών και η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Geriatric Psychiatry.
«Προηγούμενη έρευνά μας έδειξε ότι η αντίληψη διακρίσεων με βάση το σωματικό βάρος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας. Θέλαμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτός ο συσχετισμός επεκτείνεται και σε άλλους δείκτες υγείας και είδη διακρίσεων», αναφέρει η επικεφαλής συγγραφέας Angelina Sutin, επίκουρη καθηγήτρια επιστημών της συμπεριφοράς και κοινωνικής ιατρικής. «Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν απρόσμενο και εντυπωσιακό.”
Η Sutin και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι που βίωναν διάκριση βασισμένη στο βάρος, καθώς και διακρίσεις βάσει ηλικίας πχ σωματικής αναπηρίας ή κάποιας άλλης πτυχής της εξωτερικής εμφάνισης, είχαν σημαντικά χαμηλότερη σωματική και συναισθηματική υγεία και μεγαλύτερη πτώση του επιπέδου υγείας σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους διακρίσεις. Αντίθετα, η αντιλαμβανόμενη διάκριση βάσει πιο σταθερών σχετικά χαρακτηριστικών, όπως η εθνικότητα, το φύλο, η καταγωγή και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, δεν φάνηκε να συσχετίζεται με επιδείνωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
Τα ευρήματα βασίστηκαν σε δείγμα που ξεπερνούσε τους 6.000 ενήλικες, οι οποίοι συμμετείχαν στην Health and Retirement Study, μια μελέτη για τους Αμερικανούς ηλικίας 50 ετών και άνω και τους συζύγους τους. Οι συμμετέχοντες έδωσαν, το 2006 και το 2010, στοιχεία για τη σωματική, νοητική και συναισθηματική τους υγεία, καθώς και για εμπειρίες τους, που αφορούσαν διαφορετικά είδη διακρίσεων.
«Είναι γνωστό πόσο επιβλαβείς μπορούν να είναι οι διακρίσεις βασισμένες στην εθνικότητα και το φύλο, κι έτσι μείναμε έκπληκτοι όταν διαπιστώσαμε ότι οι αντιλαμβανόμενες διακρίσεις βάσει μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία και το βάρος, επέφεραν πιο διάχυτες επιδράσεις στην υγεία σε σύγκριση με τα σταθερότερα χαρακτηριστικά,» αναφέρει η Satin.
Η μοναδική εξαίρεση ήταν η μοναξιά. Αυτή αποτέλεσε την συχνότερη επίδραση που είχαν οι διακρίσεις στους μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες. Διακρίσεις που βασίζονταν σε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά, που αξιολογήθηκαν στην μελέτη της Sutin, συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη αίσθηση μοναξιάς. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, οι επιδράσεις της χρόνιας μοναξιάς είναι σοβαρές: αυξημένος κίνδυνος υιοθέτησης ανθυγιεινών συμπεριφορών, διαταραχές του ύπνου, παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και αυτοκτονία.
«Οι άνθρωποι έχουν την έντονη ανάγκη να ανήκουν και συχνά αισθάνονται άσχημα, όταν δεν έχουν τις κοινωνικές σχέσεις που επιθυμούν», αναφέρει η Sutin. «Η έρευνά μας δείχνει ότι η αντίληψη μίας εχθρικής κοινωνίας από τα άτομα σχετίζεται με την παρουσία διάχυτων συναισθημάτων μοναξιάς. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύει τις διακρίσεις που βιώνει ως ένδειξη ότι δεν ταιριάζει στην κοινωνία στην οποία ζει».
Πηγή: http://news.fsu.edu/More-FSU-News/Perceived-age-weight-discrimination-worse-for-health-than-perceived-racism-sexism Πηγή άρθρου: Sutin, R. A., Stephan, Y., Carretta, H., & Terracciano, A. (2014). Perceived Discrimination and Physical, Cognitive, and Emotional Health in Older Adulthood. The American Journal of Geriatric Psychiatry. DOI: 10.1016/j.jagp.2014.03.007