Η αισιοδοξία είναι πολύ βοηθητική στη φροντίδα ενός συζύγου μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Η αισιοδοξία είναι πολύ βοηθητική στη φροντίδα ενός συζύγου μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Τις πρώτες εβδομάδες της επιστροφής στο σπίτι από το νοσοκομείο, οι οικογένειες συχνά έρχονται αντιμέτωπες με την κατάθλιψη. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η  αυτοεκτίμηση και η αισιοδοξία επηρεάζουν θετικά την  κατάθλιψη που εμφανίζεται  στους επιζήσαντες εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά και στους φροντιστές αυτών των ασθενών. Είναι πολύ σημαντικό και δύο πλευρές να  λαμβάνουν φροντίδα.

Η κατάθλιψη είναι συχνή σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και στους  συζύγους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα αυτών, όπως  υποστηρίζει η συγκεκριμένη έρευνα  που παρουσιάστηκε  στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας  Εγκεφαλικών, στη Χονολουλού.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 112  επιζήσαντες εγκεφαλικού επεισοδίου με κατάθλιψη και τους συντρόφους  τους,  για διάστημα  οκτώ εβδομάδων αφότου οι ασθενείς πήραν  εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 62 ετών, και 66 τοις εκατό από αυτούς ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία των φροντιστών συζύγων ήταν 60 ετών, και 66 τοις εκατό από αυτούς ήταν γυναίκες.

Ο ερευνητής της μελέτης  Misook Chung,  σχολιάζει:  «Συνήθως επικεντρωνόμαστε  στους επιζώντες ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και στην πορεία αυτών, αλλά ανακαλύψαμε ότι η αυτοεκτίμηση και η αισιοδοξία του συζύγου-φροντιστή  σχετίζεται με την κατάθλιψη του ασθενούς». Επίσης, αναφέρει ότι  όταν  ο/η  σύζυγος χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης και αισιοδοξίας, ο ασθενής παρουσιάζει  χαμηλότερα επίπεδα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.

Η επίδραση  των  συζύγων στους  ασθενείς εγκεφαλικού επεισοδίου και στην κατάθλιψη από την οποία πάσχουν, έχει συχνά αγνοηθεί σύμφωνα με το αμερικανικό δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο,  αυτή η μελέτη εξέτασε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και  τους συζύγους  τους φροντιστές ως μονάδα και όχι χωριστά.

“Η παρέμβαση πρέπει να δοθεί όχι μόνο στον ασθενή αλλά και στον σύζυγο φροντιστή για την καλυτέρευση  του  ασθενούς. “Η διατήρηση μια θετικής και αισιόδοξης στάσης είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τον ασθενή αλλά και για τον σύζυγο- φροντιστή, έτσι ώστε η ποιότητα της φροντίδας του ασθενή να βελτιωθεί.”

Επειδή αυτή η μελέτη παρουσιάστηκε σε ιατρικό συνέδριο, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα θα πρέπει να θεωρηθούν  ως προκαταρκτικά  μέχρι να  δημοσιευτούν σε επιστημονικό περιοδικό.

The National Stroke Association offers a guide for caregivers of stroke survivors.
http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=careliving_guide

ΠηγήAmerican Heart Association
http://www.healthfinder.gov/News/Article/672962/self-esteem-optimism-help-when-caring-for-spouse-after-stroke