Διακοπές στο εξωτερικό

Διακοπές στο εξωτερικό

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες συμβουλές για το τι να κάνετε, όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας στις διακοπές σας.

Τι θα συμβεί αν χρειαστώ γιατρό στο εξωτερικό;
Εάν αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε ενώ ταξιδεύετε σε μια χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, έχετε δικαίωμα σε επείγουσα περίθαλψη (http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_el.htm). Γι’ αυτό, πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ) . Θα λάβετε θεραπευτική αγωγή υπό τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος με τα άτομα που είναι ασφαλισμένα στη χώρα που επισκέπτεστε. Μην ξεχάσετε λοιπόν να ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα να την εκδώσει για λογαριασμό σας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Για να έχετε μαζί σας τους αριθμούς τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης που μπορεί να χρειαστείτε και να μάθετε περισσότερα για τις θεραπευτικές αγωγές που καλύπτονται και το σχετικό κόστος, τον τρόπο επιστροφής των δαπανών σας, καθώς και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε σε περίπτωση που χάσετε την κάρτα σας, φορτώστε την ειδική εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el) Η εφαρμογή διατίθεται σε 24 γλώσσες. Η εφαρμογή δεν υποκαθιστά την ΕΚΑΑ.
Αν πάσχετε από κάποια χρόνια πάθηση και πρέπει να ακολουθήσετε φαρμακευτική αγωγή στη διάρκεια του ταξιδιού σας, πριν φύγετε ζητήστε από τον γιατρό σας να σας δώσει μια διασυνοριακή συνταγή.
Ποια ειδικά δικαιώματα διαθέτω, αν είμαι ταξιδιώτης με αναπηρία;
Οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών προστατεύουν τα άτομα με αναπηρία (http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/30-disabled-persons-and-persons-with-reduced-mobility.html) καθώς και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα από τις διακρίσεις, όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς, και τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν την ίδια πρόσβαση στη μεταφορά όπως οι άλλοι πολίτες. Εάν δικαιούστε να χρησιμοποιείτε τις αναπηρικές θέσεις στάθμευσης στη χώρα σας, σας εξασφαλίζεται αντίστοιχη πρόσβαση σε όλη την Ευρώπη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι η τυποποιημένη κάρτα στάθμευσης σας για άτομα με αναπηρία.
Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-365_el.htm