Ίσως μόνο η μάθηση νέων και απαιτητικών δεξιοτήτων στις μεγάλες ηλικίες κρατά το μυαλό καθαρό

Ίσως μόνο η μάθηση νέων και απαιτητικών δεξιοτήτων στις μεγάλες ηλικίες κρατά το μυαλό καθαρό

Οι μεγαλύτεροι συχνά ενθαρρύνονται να παραμείνουν δραστήριοι και απασχολημένοι για να διατηρήσουν το μυαλό τους σε εγρήγορση του στυλ «χρησιμοποίησε το ή θα το χάσεις». Αλλά η έρευνα δείχνει ότι μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες –οι νοητικά απαιτητικές δεξιότητες – όπως για παράδειγμα η φωτογραφία είναι πιθανό να βελτιώσουν τις νοητικές ικανότητες.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο περιοδικό Psychological Science του Association for Psychological Science, δείχνουν ότι οι λιγότερο απαιτητικές δραστηριότητες όπως τα σταυρόλεξα πιθανόν είναι να μην προσφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο στο μυαλό που γερνάει. «Δεν είναι αρκετό το να λέμε απλά κάνε κάτι – είναι σημαντικό να λέμε κάνε κάτι που είναι καινούργιο και απαιτητικό και που προσφέρει ένα εύρος ερεθισμάτων νοητικών και κοινωνικών» τονίζει η Denise Park , University of Texas, Dallas και κύρια ερευνήτρια της μελέτης.

Για τη μελέτη τους, η Park και οι συνάδελφοι της έβαλαν 221 ενήλικες, 60 έως 90, ετών να κάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες 15 ώρες την εβδομάδα για τρεις μήνες. Οι μισοί έπρεπε να μάθουν μια νέα δεξιότητα όπως ψηφιακή φωτογραφία ή πλέξιμο, δραστηριότητες δηλαδή που απαιτούν παραγωγικότητα, ενεργή εμπλοκή, χρήση μνήμης (βραχεία και διαρκείας) και άλλες υψηλές νοητικές λειτουργίες. Οι άλλοι μισοί ακολούθησαν πιο οικείες δραστηριότητες όπως το άκουσμα κλασσικής μουσικής ή η συμπλήρωση σταυρόλεξων. Κάποιοι συμμετέχοντες στην μελέτη συμμετείχαν επίσης και σε κοινωνικές δραστηριότητες όπως εκδρομές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης, μόνο οι ενήλικες της ομάδας εκμάθησης μιας νέας παραγωγικής δεξιότητας παρουσίασαν βελτιώσεις στη μνήμη σε σύγκριση με τους ενήλικες που ακολούθησαν την πιο οικεία δραστηριότητα ή τις κοινωνικές δραστηριότητες.

Πηγή: Association for Psychological Science. “Learning new skills keeps an aging mind sharp.” ScienceDaily. ScienceDaily, 21 October 2013. <www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131021095028.htm>