Τεύχος 98 – Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2018
Τεύχος 97 -Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2017
Τεύχος 96 -Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2017
Τεύχος 95 -Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2017