NEWSLETTER

Προσθέστε εδώ το e-mail σας για να σας έχουμε πάντα ενήμερους


Αλκοόλ: Κύριο Θέμα στην ατζέντα του ΟΗΕ


Το αλκοόλ είναι ένα από τα  κύρια θέματα στην ατζέντα του ΟΗΕ στην συνάντηση στη Νέα Υόρκη, 19-20 Σεπτεμβρίου 2011.
Η επιβλαβής κατανάλωση του αλκοόλ είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη. Οδηγεί  2,5 εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο κάθε χρόνο. Στη συνάντηση  του ΟΗΕ με θέμα τις μη μεταδοτικές ασθένειες, που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη, 19-20 Σεπτεμβρίου 2011, πρόκειται να τεθεί το θέμα αυτό με στόχο την αντιμετώπισή του.
Ως επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ ορίζεται η μορφή κατανάλωσης που σχετίζεται με πρόκληση βλάβης στην υγεία, είτε οργανική (όπως κίρρωση του ήπατος) είτε ψυχική (όπως η δευτερογενής κατάθλιψη που ακολουθεί τη χρήση αλκοόλ). Βασιζόμενος σε επιδημιολογικά στοιχεία που συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοόλ με τη βλάβη, ο Π.Ο.Υ. υιοθέτησε ως ορισμό για την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ τη μέση κατανάλωση άνω των 40gr αλκοόλης ημερησίως στις γυναίκες και άνω των 60gr για τους άνδρες.
Η επιβλαβής κατανάλωση του αλκοόλ πέρα από τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις,  παράλληλα βλάπτει την υγεία και την ευημερία όσων βρίσκονται στο άμεσο και έμμεσο περιβάλλον του χρήστη. Όταν κάποιος είναι μεθυσμένος μπορεί να βλάψει τους όσους είναι γύρω του, να τους εκθέσει στον κίνδυνο των τροχαίων ατυχημάτων, να έχει βίαιη συμπεριφορά, ή να επηρεάσει αρνητικά τους συναδέλφους, συγγενείς, φίλους ή αγνώστους. Έτσι, οι επιπτώσεις της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ επηρεάζουν πολύ βαθύτερα την  κοινωνία.
Επίσης η επιβλαβής κατανάλωση οινοπνεύματος είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας για την εμφάνιση νευροψυχιατρικών διαταραχών και των άλλων μη μεταδοτικών ασθενειών όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η κίρρωση του ήπατος και διάφορες μορφές καρκίνου.

Ποιός είναι κινδυνεύει από την επιβλαβή χρήση αλκοόλ;

Ο βαθμός του κινδύνου για τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Επιπλέον, το επίπεδο της έκθεσης σε αλκοολούχα ποτά και το πλαίσιο στο οποίο η κατανάλωση λαμβάνει χώρα παίζουν επίσης ρόλο. Για παράδειγμα, το αλκοόλ είναι ο τρίτος κατά σειρά επιβαρυντικός παράγοντας για την υγεία, στον κόσμο. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου στις ΗΠΑ και δεύτερος στην Ευρώπη.
Επιπλέον, 320.000 νέοι ηλικίας μεταξύ 15 και 29 πεθαίνουν εξαιτίας της κατάχρησης του αλκοόλ, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από εγκύους μπορεί να προκαλέσει εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο και πρόωρο τοκετό και επιπλοκές, οι οποίες είναι επιζήμιες για την υγεία και την ανάπτυξη των νεογνών.
Οι χώρες έχουν πρωταρχική ευθύνη για τη χάραξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ.
Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα  δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να θεσπίσουν μέτρα και αποτελεσματικές στρατηγικές  όπως ο καθορισμός της εμπορίας των οινοπνευματωδών ποτών, (κυρίως σε νεότερα άτομα), οι κατάλληλες πολιτικές για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η μείωση της ζήτησης μέσω της φορολογίας και των μηχανισμών τιμολόγησης, η ευαισθητοποίηση για τη στήριξη των πολιτικών, η παροχή προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών θεραπειών για τα άτομα εμφανίζουν διαταραχές εξαιτίας του αλκοόλ και η εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και την ταχεία παρέμβαση για την επικίνδυνη και επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύματος.

Η Αντίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο ΠΟΥ θέτει σαν στόχο να μειωθεί η επιβάρυνση της υγείας που προκαλείται από την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ και, ως εκ τούτου, να σώσει ζωές, προλαμβάνοντας  τους  τραυματισμούς και τις  ασθένειες  με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των ατόμων, κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Ο ΠΟΥ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση οικονομικών και ταυτόχρονα αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύματος, καθώς και  τη δημιουργία, τη συγκέντρωση και τη διάδοση επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση αλκοόλ και την εξάρτηση που συνδέονται με την υγεία και τις κοινωνικές συνέπειες.

Ήδη από το 2010, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε ψήφισμα να εγκρίνει μια συνολική στρατηγική για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ. Το ψήφισμα καλεί τις χώρες να ενισχύσουν τις εθνικές πολιτικές σε προβλήματα δημόσιας υγείας που προκαλούνται από τα επιβλαβή χρήση αλκοόλ.

Η παγκόσμια στρατηγική για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ αποτελεί μια συλλογική δέσμευση των κρατών μελών του ΠΟΥ για να συνεχίσουν  τη δράση για τη μείωση των επιπτώσεων στην υγεία,  που οφείλονται στην επιβλαβή χρήση αλκοόλ. Η στρατηγική περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και παρεμβάσεις  ενώ περιλαμβάνει επίσης και μια σειρά από αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων  πολιτικών. Θέτει τομείς προτεραιότητας για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, συνιστά περιοχές-στόχους για την εθνική δράση και να δίνει μια ισχυρή εντολή στον  ΠΟΥ για την ενίσχυση της δράσης σε όλα τα επίπεδα.

Οι πολιτικές επιλογές και παρεμβάσεις για τις εθνικές δράσεις συνοψίζονται σε δέκα κύριες περιοχές δράσης, που αλληλοσυμπληρώνονται και που είναι οι εξής:
-    η ευαισθητοποίηση και δέσμευση της ηγεσίας
-    η ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας
-    η  κοινοτική δράση
-    πολιτικές για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης
-     η εμπορία των αλκοολούχων ποτών
-    η τιμολογιακή πολιτική
-    η μείωση των αρνητικών συνεπειών της κατανάλωσης οινοπνεύματος
-    τη μείωση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία των παράνομων παρασκευασμένου αλκοόλ
-    την επιτήρηση
Το Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και την Υγεία (GISAH) έχει αναπτυχθεί από τον ΠΟΥ για να παρουσιάσει δυναμικά στοιχεία για τα επίπεδα και τα πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ καθώς και τις επιπτώσεις στην υγεία.

Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής θα απαιτήσει συντονισμένη δράση από τις χώρες, την αποτελεσματική παγκόσμια διακυβέρνηση και την κατάλληλη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Με την αποτελεσματική συνεργασία μπορούν να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες του αλκοόλ τόσο στην υγεία, όσο και στην κοινωνία.

Πηγή: www.who.int/en/